Lezingen & intenties (14-15 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 14-15 september, vier-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex.32,7-11.13-14 –1 Tim. 1,12-17 – Luc. 15,1-32 of 15,1-10 Zes weken na de verbondssluiting in het Oude Testament begint in de eerste lezing van a.s. zondag het volk te twijfelen. De God van bevrijding, die het volk uit Egypte heeft geleid door Mozes, moet […]

VOLG DEZE BLOG

Vul uw emailadres in en druk op 'Volg'. Nieuwe berichten worden dan per email gemeld.

Voeg je bij 239 andere abonnees

Mededelingen & nieuws (week 36)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 11 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel, waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur […]

Nieuwsbrief De Goede Herder (2019/8)

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 8– van 2019 verschenen! U kunt De Goede Herder nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier! Klik op de blauwe- of download link hieronder om de nieuwsbrief […]

Lezingen & intenties (7-8 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 7-8 september, drie-en-twintigste zondag door het jaar (C): Wijsheid 9,13-19 – Filémon 9b-10.12-17 – Lucas 14,25-33 Veel mensen, vooral in de jongere generaties zijn lid van Facebook. Daarin kunnen zij hun ervaringen van het leven delen met anderen. Misschien zou Petrus ook wel een facebook account hebben gehad als dat in die […]

Mededelingen & nieuws (week 35)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 4 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 8 september […]

Lezingen & intenties (31 aug. – 1 sept.)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 31 augustus – 1 september, twee-en-twintigste zondag door het jaar (C): Sir. 3,17-18.20.28-29 – Heb. 12,18-19.22-24a – Luc. 14,1.7-14 Er gaan grote bedragen om in de voetbal, in de tennis en in het bedrijfsleven. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Daarbij is het moeilijk bescheiden te blijven. Nu staan […]

Mededelingen & nieuws (week 34)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 28 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 1 september […]

Lezingen & intenties (24-25 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 24-25 augustus, eenentwintigste zondag door het jaar (C): Jes. 66,18-21 – Heb. 12,5-7.11-13 – Luc. 13,22-30 Iemand vraagt aan Jezus: ‘Heer, zijn er weinig die gered worden?’ Dat wordt nogal eens gezien als een vraag naar het hiernamaals, dus als een vraag of er velen in de hemel zullen komen. Maar het […]

Mededelingen & nieuws (week 33)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 21 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Zondag 25 augustus […]