De Goede Herder is een van de parochiekernen die sinds 1 oktober 2012 deel uitmaken van de R.K. Parochie HH Petrus en Paulus (Leiden en omgeving). De parochiekern ontstond in 2008 door een samensmelting van de in 1855 opgerichte parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Zoeterwoude (ook wel aangeduid als de Meerburgkerk) en de in 1966 opgerichte parochie de Menswording in Leiderdorp. Ook de nieuwe Leidse wijk Roomburg (ten zuidoosten van de Kanaalweg) hoort bij De Goede Herder.

Op 11 december 2016 vond de laatste viering plaats in het gebouw van de Menswording aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp. Sinds 17 december 2016 vinden alle vieringen plaats in de gerestaureerde en heringerichte Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk. Bekijk het interieur via www.kerkfotografie.nl


Secretariaat

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude (Google Maps)
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan, voor opgave van intenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).


Bankrekeningnummers

  • Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85  t.n.v. De Goede Herder
  • Voor giften (ook misintenties):  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)
  • Voor restauratie De Goede Herderkerk:  NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)

Organisatie

In bijgaand document (pdf) vindt u contactgegevens van:
Pastoraal team — Beheercommissie — Pastoraatgroep — Werkgroepen Beheer en organisatie — Werkgroepen Communicatie — Werkgroepen Vieren — Werkgroepen Dienen — Werkgroepen Jeugd en jongeren


Reacties en suggesties?

Stuur een email naar: dgh.schaapskooiblog@gmail.com


Zaalverhuur

Sinds de restauratie en herinrichting van 2016 heeft de Goede Herderkerk een atrium (K), voorzien van een garderobe, keuken en sanitaire voorzieningen. Deze multifunctionele ruimte kan gehuurd worden voor diverse activiteiten, zoals recepties, vergaderingen, presentaties en concerten, maar ook voor een koffietafel na afloop van een uitvaart.

De glazen corridor (D) biedt aan beide uiteinden toegang tot het gebouw en scheidt tevens de kerkzaal en het atrium van elkaar. Door het wegschuiven van de flexibele glazen panelen aan een of twee kanten kan de oppervlakte van de kerkzaal of het atrium naar behoefte worden vergroot.

De familiekamer met opbaarruimte (M) biedt nabestaanden de mogelijkheid om de dagen voorafgaand aan een begrafenis of crematie afscheid te nemen van de overledene.

Plattegrond van het gebouw van De Goede Herder

De Goede Herderkerk, gelegen aan de Hoge Rijndijk 18 te Zoeterwoude (Google Maps), is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er zijn bovendien parkeerplaatsen op het eigen terrein en aan de Rijndijk.

Voor een overzicht van de verhuurmogelijkheden en de prijzen zie de Kalender en de Tarievenlijst (pdf).

Voor vragen en reserveringen kunt u terecht bij Freek Versteegen — Telefoon: 071-5410623 of 06-10173375 — E-mail: penningmeesterDGH@outlook.com