Lezingen & intenties (18-19 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 18-19 januari 2020, tweede zondag door het jaar (A): Jes. 49,3.5-6 – 1 Kor. 1,1-3 – Joh. 1,29-34. Vorige week hebben wij met de Doop van de Heer de kersttijd afgesloten en gaan wij ‘de groene tijd’ in; groen is dan de kleur van de liturgie. In de evangelielezing van zondag komen […]

VOLG DEZE BLOG

Vul uw emailadres in en druk op 'Volg'. Nieuwe berichten worden dan per email gemeld.

Voeg je bij 246 andere abonnees

Overleden: Jan Gordijn

Op zondag 12 januari 2020 is overleden de heer Johannes Anthonius Maria Gordijn, in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst voor Jan Gordijn wordt gehouden op vrijdag 17 januari in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 13:30 uur. De teraardebestelling vindt aansluitend […]

Mededelingen & nieuws (week 2)

Het kerkgebouw is de plek waar we als gemeenschap op zondag en op belangrijke momenten in ons leven vieren. Denk bijvoorbeeld aan het sacrament van het huwelijk, de doop van een kind of een uitvaart. De apostel Petrus spreekt over de gelovige gemeenschap als levende stenen die de verbinding met elkaar aangaan en die zich […]

Lezingen & intenties (11-12 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 11-12 januari 2020 (Doop van de Heer): Jes. 55,1-11 – 1 Joh. 5,1-9 – Mat. 3,13-17 Zondag vieren wij de Doop van de Heer. Jezus’ doop was een keerpunt in Zijn leven. Hiervoor leefde Hij verborgen als timmermanszoon in Nazareth. Na Zijn doop begon Hij heel openlijk rond te trekken om het […]

Mededelingen & nieuws (week 1)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 8 januari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag […]

Nieuwsbrief De Goede Herder (2020/1)

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 1– van 2020 verschenen! U kunt De Goede Herder nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw, parochianen die geen internet hebben of om bijvoorbeeld aan uw prikbord te hangen. Graag wijzen we hierbij alle alleenstaanden nog op de […]

Zalig Nieuwjaar!

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 4-5 januari (Openbaring des Heren) Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mat. 2,1-12 Met het hoogfeest van Kerstmis hebben wij het Kind Jezus in het midden van de kerststal geplaatst en uitgesproken dat Jezus het middelpunt in ons leven mag zijn! Het Kind van Bethlehem plaatst ons leven in een nieuw kader. God […]

Mededelingen & nieuws (week 52)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Tijdens de vier vieringen van kerstnacht- en kerstmorgen zijn hebben ca. 1000 mensen onze kerk bezocht. Gezamenlijk brachten de collectes EUR 2540,14 op. Hartelijk dank voor uw giften! Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met volkszang. Zondag 5 januari (Openbaring […]

Lezingen & intenties (28-29 december)

SCHRIFTLEZINGEN Feest van de Heilige Familie: 1 Sam. 1,20-22.24-28 – Kol. 3,12-25 – Mat. 2,13-15.19-23 Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at) INTENTIES Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 29 december 09:30 uur) Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen […]

Lezingen & intenties Kerstmis 2019

SCHRIFTLEZINGEN Kerstavond (24 december): Jes. 9,1-3.5-6 – Titus 2,11-14 – Lc. 2,1-14 Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at) Kerstmorgen (25 december): Jes. 52,7-10 – Hebr. 1,1-6 – Joh. 1-5.9-14 Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het […]