3e zondag van pasen (17-18 april)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 17-18 april 2021, 3e zondag van Pasen (B): Hand. 3,13-15.17-19 – 1 Joh. 2,1-5 – Lc. 24,35-48 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 17 april is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl Aanvang: 19:00 uur. Op zondag […]

VOLG DEZE BLOG

Vul uw emailadres in en druk op 'Volg'. Nieuwe berichten worden dan per email gemeld.

Voeg je bij 298 andere abonnees

Mededelingen & nieuws (14 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 14 april 2021. Beste parochianen, We bevinden ons midden in de paastijd. Vijftig dagen krijgen wij de tijd om ons het grote geloofsgeheim eigen te maken: de verrijzenis van Jezus. Jezus is niet dood, Hij leeft, Hij is verrezen, Alleluia! Dat Jezus is verrezen is voor […]

2e zondag van Pasen (10-11 april)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 10-11 april 2021, 2e zondag van Pasen (B): Hand. 4,32-35 – 1 Joh. 5,1-6 – Joh. 20,19-31 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 10 april is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl Aanvang: […]

Mededelingen & nieuws (7 april)

BELOKEN PASEN Het is deze zondag Beloken Pasen. Acht dagen na Pasen zijn de grote feestelijkheden afgelopen en beginnen we weer aan het gewone leven. En de lezingen van dit weekend laten ons daar ook iets van zien. We horen over de apostelen, zo vlak na het drama van Goede Vrijdag. Want het was natuurlijk […]

Zalig Pasen!

Zalig Pasen wensen wij u en al uw dierbaren.Dat Gods liefde in onze harten oplicht.Pasen: een nieuw begin! Velen parochianen hebben zich in de Veertigdagentijd en de Goede Week ingespannen om onze gemeenschappen zichtbaar en nabij te laten zijn: in de kerkgebouwen en daarbuiten. Hartelijk dank hiervoor! Pastoraatgroepen en beheercommissies van de parochiekernen in Regio […]

Paaszaterdag (4 april)

PAASVIERINGEN IN REGIO OOST Zaterdag 3 april 2021 (Paaswake) Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)Eucharistieviering. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J.Met zangers van het eigentijds koor.Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang: 19:00 uur — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter BroedersMet zangers van het jongerenmiddenkoor.Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang: 19:30 uur — Gebruik hierbij de orde van […]

Mededelingen & nieuws (31 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 31 maart 2021. Beste parochianen, De veertigdagentijd nadert haar einde. Morgen begint het Paastriduum; de drie heilige dagen. Witte Donderdag — Waarom staat er in ons dorp vaak eeuwenlang al een kerk? Jezus Christus is ons gegeven, zijn boodschap is ons overgedragen, die bewaard moet worden […]

palmtakjes en vastenproject

HOE ZIT HET MET DE PALMTAKJES? Vandaag en morgen worden in de drie kerken van regio oost de palmtakjes gewijd. Ze zijn ook beschikbaar voor parochianen die niet aanwezig kunnen zijn bij de vieringen. In de Sint Janskerk worden de palmtakjes vanavond gewijd. Ze staan vanaf zondag 28 maart in de ontmoetingsruimte voor u klaar. […]

Palmzondag (27-28 maart)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 27-28 maart 2021, Palmzondag (B): Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16 – Jes. 50,4-7 – Fil. 2,6-11 – Mc. 14,1-15,47 of Mc. 15,1-39 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 27 maart is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te […]

Mededelingen & nieuws (24 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST Vronesteyn, woensdag 24 maart 2021. Beste parochianen, Negen maanden voor het Hoogfeest van Kerstmis viert de kerk een bijzonder Mariafeest: Maria Boodschap, dat wij morgen vieren. De engel Gabriel komt Maria vertellen, dat zij zwanger wordt van de Heilige Geest en een Zoon zal baren. Haar kind zal […]