De H. Laurentius te Stompwijk (gem. Leidschendam-Voorburg) is een van de parochiekernen die sinds 1 oktober 2012 deel uitmaken van de rooms-katholieke parochie HH. Petrus en Paulus (Leiden en ommelanden).

De Sint-Laurentiuskerk werd tussen 1871 en 1878 gebouwd naar een ontwerp van Evert Margry, een van de belangrijkste leerlingen van Pierre Cuypers. Margry ontwierp een driebeukige neogotische kruiskerk. De kerk werd op 12 september 1878 ingewijd. In 2010 en 2011 is de kerk grondig gerestaureerd. Bekijk het interieur via kerkfotografie.nl

De H. Laurentius vormt samen met parochiekernen De Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk/Leiden-Roomburg/Leiderdorp) en Sint Jan’s Onthoofding (Zoeterwoude-Dorp) de Regio Oost van de Petrus-en-Paulusparochie.


Secretariaat

Het secretariaat in de pastorie naast de kerk is open op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00-12:00 uur. U kunt er met al uw vragen en opmerkingen terecht, zowel in persoon als via telefoon of email.

Adres: Sint-Laurentiuskerk, Dr van Noortstraat 88, 2266 HA  Stompwijk (Google Maps)
Telefoon: 071-5801604 – Email: sintlaurentius@hotmail.com


Vieringen

De weekendviering is op zondagmorgen om 11:00 uur in de kerk aan de Dr van Noortstraat 88. Eens per maand is er een viering van woord en gebed, de andere zondagen gaat een priester voor in de Eucharistie.


Financiële zaken

Bankrekeningen:

  • Bijdragen voor misintenties graag op rekening NL36 RABO 0361 5009 47.
  • Actie Kerkbalans en donaties op rekening NL49 RABO 0361 5021 68.

Obligatielening:

  • In bijgaand document (pdf) vindt u hierover meer informatie.

Organisatie 

In bijgaand document (pdf) vindt u de contactgegevens van diverse werkgroepen binnen de parochiekern.


Nadere informatie: De Dorpsketting

De meest actuele informatie over de H. Laurentius kunt u vinden in het weekblad De Dorpsketting.