Wat doen de buren?

https://www.rkleiden.nl — ‘Rondom de Kerk, in en om Leiden’. Website van de parochie van HH Petrus en Paulus

http://www.pgleiderdorp.nl — Website van de Protestantse Gemeente Leiderdorp

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net — Website van de gemeente rondom de Dorpskerk van Zoeterwoude.

www.bisdomrotterdam.nl — Website van het bisdom Rotterdamhttp://rkkerk.nl — Website van de R.K. Kerk in Nederland


www.katholiekleven.nl — Initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De website bevat video’s, podcasts, fotoseries en artikelen met verhalen van de Kerk, met mensen in de hoofdrol. Themarubrieken: ‘Actueel’ en ‘Geloven. Hoe zit dat?’.

www.jongkatholiek.nl — Website van het Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap, met als missie: jongeren samenbrengen en hen helpen om Christus en zijn Kerk te leren kennen.

www.katholiek.nl — Website over katholieke lifestyle, cultuur en media – nieuws en achtergronden. Initiatief van de Stichting Religie & Media, die op onafhankelijke wijze wil berichten over religie en levensbeschouwing, in het bijzonder de rooms-katholieke traditie.

www.kro-ncrv.nl/katholiek — Website van de tv- en radiozender KRO-NCRV.
Tot de website behoort ook de Encyclopedie – met belangrijke begrippen uit de katholieke kerk en traditie: van Aalmoes tot Zwitserse Garde.

www.kro-ncrv.nl/deverwondering — Annemiek Schrijver ontvangt in haar programma gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit

www.protestantsekerk.nl — Website van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Dienstenorganisatie.

www.raadvankerken.nl — De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.


www.kerknet.be — Website van de Katholieke Kerk in Vlaanderen

https://www.vatican.va/content/vatican/en.html — Engelstalige website van de Heilige Stoel, het centrale bestuursorgaan van de Katholieke Kerk (Vaticaan), momenteel geleid door paus Franciscus, bisschop van Rome en soeverein vorst van Vaticaanstad.


Bijbel

Bijbelleesrooster (Willibrordvertaling) — Website van de Katholieke Bijbelstichting met de Willibrordvertaling (1975), de officiële tekst voor de liturgie van de R.K. Kerk. De homepage biedt voor elke dag een nieuwe bijbeltekst ter lezing en overweging.

Raadpleeg de bijbelboeken (Willibrordvertaling) — Synoptische editie met links de Willibrordvertaling (1975) en rechts de Neo-Vulgaat, een moderne Latijnse vertaling vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse, Arameese en Griekse teksten.

Raadpleeg de bijbelboeken (Nieuwe Bijbelvertaling) — Website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap met de in 2021 gepubliceerde NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Ook te beluisteren via audio-bestanden.

Bijbel in 1000 woorden — Teksten van de bijbel: Wat betekenen ze? Wat doen ze bij kunstenaars? Hoe kunnen ze ‘spreken’ bij kinderen? bij jongeren? bij volwassenen?


Liturgie

Romeins Missaal (via tiltenberg.org) — Geeft geeft voor de dagelijkse eucharistieviering alle lezingen en gebeden. Kan gebruikt worden als volksmissaal of bij de voorbereiding op de Heilige Mis. De teksten zijn afkomstig uit het Romeins Missaal en Lectionaria, uitgegeven door de Katholieke Kerk in Nederland.

Getijdengebed (via tiltenberg.org) — Het dagelijkse gebed van de Katholieke kerk in Nederland. Hier vindt u elke dag alle teksten gemakkelijk bij elkaar.

Overzicht van zondagslezingen — Lezingen met commentaar (ook ingesproken) voor A-, B- en C-jaar (Nieuwe Bijbelvertaling). Samenwerkingsproject van de benedictijner Sint-Andriesabdij te Zevenkerken en de Bijbeldienst Bisdom Brugge (www.bijbelhuiszevenkerken.be).

Waken met de psalmen —150 ingesproken psalmen verdeeld over 7 dagen. — Vertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zeyde. Samenwerkingsproject van de benedictijner Sint-Andriesabdij te Zevenkerken en de Bijbeldienst Bisdom Brugge (www.bijbelhuiszevenkerken.be).


Religieuze muziek (webradio)

www.radio4.nl/tussenhemelenaarde — ‘Tussen Hemel en Aarde’ is een wekelijks programma met klassieke, vaak religieuze muziek voor het ultieme zondagochtendgevoel. Met muziek uit verschillende stijlperioden. Presentatie: Wilfred Kemp (KRO-NCRV). Luister afleveringen terug via ‘Uitzending gemist’.

http://www.radio4.nl/musicareligiosa — Iedere zaterdag wakker worden met klassieke muziek met een religieuze signatuur. Presentatie: Elsbeth Gruteke (EO). Luister afleveringen terug via ‘Uitzending gemist’.

www.concertzender.nl — De Concertzender richt zich op muziek die niet al wordt uitgezonden door bestaande publieke of commerciële muziekzenders en omroepen. Als onderdeel van de categorie ‘Luister non-stop’ is er een themakanaal ‘Gregoriaans’. Luister bovendien afleveringen terug van vier programma’s:

radiomaria.nl — Katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 uren per week uitzendt. In de programmering staan liturgie, gebed, bezinning en geloofsonderricht centraal.