De Sint Jan (Zoeterwoude-Dorp) is een van de parochiekernen die sinds 1 oktober 2012 deel uitmaken van de rooms-katholieke parochie HH. Petrus en Paulus (Leiden en omgeving). 

Tot voor kort waren in Zoeterwoude-Dorp twee katholieke kerkgebouwen in gebruik: de neo-gotische Sint-Janskerk aan de Zuidbuurtse weg (gebouwd in 1902-1904) en de Christus-Dienaarkerk in de Van Swietenstraat (gebouwd in 1970). Vanaf 1 januari 2017 tot mei 2018 is de Sint Jan gesloten geweest in verband met een grondige renovatie en herindeling. Op Eerste Pinksterdag 20 mei 2018 heeft bisschop Van den Hende de heringerichte Sint-Janskerk opnieuw ingezegend. Bekijk het interieur via kerkfotografie.nl.

De Christus Dienaarkerk is aan de eredienst onttrokken. Op woensdag 9 mei 2018 was de allerlaatste viering. Het gebouw is  verkocht en is eind 2019 gesloopt (bekijk het voormalige interieur via kerkfotografie.nl).

De Sint Jan vormt samen met parochiekernen De Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk/Leiden-Roomburg/Leiderdorp) en H. Laurentius (Stompwijk) de Regio Oost van de Petrus-en-Paulusparochie.


Secretariaat

Adres: Sint Janskerk: Zuidbuurtseweg 15 2381 LB Zoeterwoude
Telefoon: 071 5801215 – Email: sintjansparochie@hotmail.com

Het secretariaat is open op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9:30- 11:30 uur

Noodtelefoon 06-13295436 (uitsluitend voor echte noodgevallen)


Vieringen

Elk weekend is er op zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering of een woord en gebedsviering. De Sint Jan heeft twee koren die afwisselend hun medewerking verlenen aan de vieringen: eigentijds koor Iduna en parochiekoor Sint Caecilia.

De wijkkontaktgroep verzorgt na de weekendvieringen de koffie in de ontmoetingsruimte, waar alle kerkgangers van harte welkom zijn.


Misintenties

Misintenties kunt u als volgt doorgeven: Doe uw bijdrage (€ 10.- per intentie)  en een briefje met data en intenties in een envelop en doe dit in de brievenbus van de kerk. (Houdt er rekening mee dat de secretariaatsmedewerkers ook wel eens weg zijn dus geef uw intenties tijdig door).

Wilt u kort voor de viering nog een intentie doorgeven doe uw bijdrage dan in een gesloten envelop en schrijf op de buitenkant uw intentie. Geef de envelop af in de sacristie voorafgaand aan de viering. Maakt u geld over op de bankrekening van de Sint-Jan (zie hieronder) geef dan ook altijd uw intentie schriftelijk (via mail of in de brievenbus) of telefonisch door.  Een intentie doorgeven via uw bankbetaling is niet handig omdat de bankafschriften maar 1x per maand door de bank worden verstrekt.

In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door van uw intentie en geef goed aan voor welke viering de intentie is bedoeld. Twijfelt u of uw intentie goed is doorgekomen, vraag dan voor de viering (in de sacristie) even aan de lector of de naam genoteerd staat.


Bankrekeningnummers

  • Voor kerkbijdrage/kerkbalans: NL93INGB0002564772 of NL75RABO0375304 800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan
  • Voor misintenties en overige zaken: NL95INGB0000271753 t.n.v. HHPP Sint Jan

Organisatie 

In bijgaand document (pdf) vindt u informatie over de leden van het pastoraal team, de beheercommissie en de pastoraatgroep, en informatie over de contactpersonen van diverse werkgroepen.