Lezingen & intenties (25-26 mei)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 25-26 mei 2019, Zesde zondag van Pasen (C): Hand. 15,1-2.22-29. – Apok. 21,10-14.22-23. – Joh. 14, 23-29 (Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling).


INTENTIES

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zaterdag 25 mei, 19:00 uur)
Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. – Fam. de Jong-v.d. Poel. – Thea Bennis-Bos. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Landsbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-v.d. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem v. Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer.

Lokatie: De Goede Herderkerk (zondag 26 mei, 11:30 uur)
Voor alle voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.
Voor overleden parochianen: Tootje en Gerard Gründemann. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Pieter Frijns.
Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.

Lokatie H. Laurentiuskerk (zondag 26 mei, 11:00 uur)
Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. – Overleden ouders Van Boheemen-V.d. Krogt. – Piet van Boheemen. –  Thea Bennis-Bos. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Landsbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-v.d. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem v. Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer.