Mededelingen& nieuws (19 januari)

KIJKEN DOOR DE OGEN VAN GENADE Het Nieuwe Jaar is al weer enkele weken oud en nogal wat mensen hebben het ervaren als een valse start. ‘Want er is helemaal niets nieuws begonnen. Er is nog steeds dat Covid virus’, zeggen ze met nadruk, alsof het wisselen van het jaar daar een einde aan zou […]

2e zondag door het jaar (16-17 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 januari 2021, 2e zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19 – 1 Kor. 6,13c-15a.17-20 – Joh. 1,35-42 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 16 januari gaat  pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Met cantores van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang 19:00 uur. […]

Doop van de Heer (9-10 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 9-10 januari 2021, Doop van de Heer (B): Jes. 55,1-11 – 1 Joh. 5,1-9 – Mc. 1,7-11 WAAROM BIJDRAGEN AAN DE ACTIE KERKBALANS VAN ONSCHATBARE WAARDE IS? UW BIJDRAGE AAN DE ACTIE KERKBALANS IS VAN ONSCHATBARE WAARDE, OMDAT DE KERK ALTIJD DEUREN OPENT, OOK IN TIJDEN VAN LOCKDOWN! Uw parochiekern is een plaats van […]

Openbaring des Heren (2-3 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 2-3 januari 2021, Openbaring des Heren (B): Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mt. 2,1-12 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 2 januari gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang 19:00 uur. Op zondag 3 januari gaat pastor Kees van Vliet voor in […]

Mededelingen & nieuws (30 december)

Beste parochianen, De laatste weken van dit jaar zijn voor veel mensen niet gemakkelijk geweest. Ook voor mij niet! De steeds terugkerende longontsteking had zijn weerslag op het ritme van mijn hart. Daarbij werd mijn moeder ernstig ziek en kwam te overlijden. Op pure wilskracht heb ik haar de ziekenzalving toegediend en heb ik de eucharistie gevierd bij haar […]

Mededelingen & nieuws (24 december)

INTENTIES Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden. Parochiekern Sint Jan — 24 december (19:00 uur:) Voor Jan Versteegen, overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Arie en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-den […]

Mededelingen & nieuws (23 december)

LUISTEREN NAAR WAT KOMT: ADVENT (4) In overleg met pastoor Broeders laten koorzangers van De Goede Herder vier adventsliederen klinken in de ruimte van de kerk en van ons hart. Deze week het Marialied ‘En mijn ziel zingt zacht’, uitgevoerd door zangers van het jongeren-middenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Bij afwezigheid van Walter Broeders […]

4e zondag van de Advent (19-20 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 december 2020, 4e zondag van de advent (B): 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 – Rom. 16,25-27 – Lc. 1,26-38 INTENTIES Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden (zie rouwannonce). Parochiekern Sint Jan (19 december): Uit dankbaarheid. — […]

Kerstvieringen vooral online (16 december)

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07:00 uur […]