Lezingen & intenties (30 mei, 1-2 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Donderdag 30 mei 2019, Hoogfeest van Hemelvaart (C): Hand. 1,1-11. – Heb. 9,24-28;10,19-23. – Luc. 24,46-53  (Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling).

  • Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Weekend van 1-2 juni 2019, Zevende zondag van Pasen (C): Hand. 7,55-60. – Apok. 22,12-14.16-17.20. – Joh. 17,20-26  (Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling).


INTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (donderdag 30 mei, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Riet van Vliet-Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Richard Groenen.
Voor Nel Bruines-Overmeer. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk.

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 2 juni, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Riet van Vliet-Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Richard Groenen.
Voor Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft. – Margree van de Kletersteeg. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 2 juni, 11:00 uur)
Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. – Leen en Josien Olsthoorn, Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn haar 100e geboortejaar. – Piet Janson. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Thea Bennis-Bos. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Landsbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-v.d. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem v. Es. – Josina v.d. Voor-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer.