Mededelingen & nieuws (week 20)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 22 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 mei doen de communicanten hun Eerste H. Communie. De eucharistieviering begint dit keer om 11:30 uur. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het kinderkoor.

Binnenkort wordt in het Groene Hart weer de Pinksternoveen gehouden. Dit is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De noveen begint op vrijdag 31 mei en eindigt op zaterdag 1 juni. Lees meer (programma)

Woensdag 22 mei is er om 19:30 uur Rozenkransgebed. Met medewerking van het parochiekoor.

Zaterdag 25 mei is er om 19:00 uur een eucharistieviering. Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M. Met medewerking van het jongerenkoor.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (6)

Het optreden dat het Russisch kamerkoor Oktoich afgelopen zondag in de Goede Herderkerk verzorgde, klonk als een klok. Met vaak achtstemmige liederen (a capella) deed het ensemble zijn naam eer aan. Begeleid door loepzuivere koorzang soleerden beurtelings stralende sopranen, heldere tenoren en diepe bassen. De aanwezigen hebben zeer genoten!


‘AVE VERUM’ OUDER DAN GEDACHT

Aue ueru(m) corpus natu(m) … (linkerbladzijde midden)

Het middeleeuwse gezang Ave verum corpus is ouder dan over het algemeen werd aangenomen. Het zou stammen uit de veertiende eeuw. Maar een ontdekking van een tekst in de Martinus-Bibliotheek in Mainz wijst uit dat dit eucharistische rijmgebed al in de dertiende eeuw bekend. De tekst werd teruggevonden in een gebedenboek van een vrouw. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


DE BAL IS ROND. COLUMN LEO FIJEN

In de allerlaatste seconde van de blessuretijd leden de voetballers van Ajax onlangs een pijnlijke nederlaag tegen Tottenham Hotspur en misten zo op een haar na de finale van de Champions League. Leo Fijen schreef er een column over. “Als je weet wat verliezen is, vergeet je nooit meer dat je dankbaar moet zijn voor elke meevaller.” Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)