Mededelingen & nieuws (27 januari)

DE BELHAMEL VAN REGIO ZUID Het is nu enige tijd geleden dat we met elkaar begonnen zijn aan de ontwikkeling van Regio Zuid. Er is veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren waar het de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van de H. Petrus, Lam Gods en Hartebrug betreft. Voor mijzelf was het geen […]

3e zondag door het jaar (23-24 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 23-24 januari 2021, 3e zondag door het jaar (B): Jona 3,1-5.10 – 1 Kor. 7,29-31 –Mc. 1,14-20 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 23 januari is er geen eucharistieviering. Wel is er op zondag 24 januari een oeucmenische viering in de Sint-Janskerk, waarin dominee G. Smit en gebedsleider Margreet Onderwater voorgaan. Deze viering is alleen online […]

Mededelingen & nieuws (21 januari)

VIERINGEN IN DE GOEDE HERDER TIJDELIJK ZONDER KERKGANGERS In verband met de corona-pandemie — waarbij een nieuwe, ‘Britse’, virusmutatie voor extra besmettingen lijkt te zorgen — heeft de Nederlandse regering vandaag de lockdown verder verscherpt. Mensen mogen thuis nog maar één bezoeker per dag ontvangen en er wordt een avondklok ingesteld.  In deze situatie van […]

2e zondag door het jaar (16-17 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 januari 2021, 2e zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19 – 1 Kor. 6,13c-15a.17-20 – Joh. 1,35-42 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 16 januari gaat  pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Met cantores van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang 19:00 uur. […]

Doop van de Heer (9-10 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 9-10 januari 2021, Doop van de Heer (B): Jes. 55,1-11 – 1 Joh. 5,1-9 – Mc. 1,7-11 WAAROM BIJDRAGEN AAN DE ACTIE KERKBALANS VAN ONSCHATBARE WAARDE IS? UW BIJDRAGE AAN DE ACTIE KERKBALANS IS VAN ONSCHATBARE WAARDE, OMDAT DE KERK ALTIJD DEUREN OPENT, OOK IN TIJDEN VAN LOCKDOWN! Uw parochiekern is een plaats van […]

Openbaring des Heren (2-3 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 2-3 januari 2021, Openbaring des Heren (B): Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mt. 2,1-12 WEEKENDVIERINGEN Op zaterdag 2 januari gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nlAanvang 19:00 uur. Op zondag 3 januari gaat pastor Kees van Vliet voor in […]

Mededelingen & nieuws (30 december)

Beste parochianen, De laatste weken van dit jaar zijn voor veel mensen niet gemakkelijk geweest. Ook voor mij niet! De steeds terugkerende longontsteking had zijn weerslag op het ritme van mijn hart. Daarbij werd mijn moeder ernstig ziek en kwam te overlijden. Op pure wilskracht heb ik haar de ziekenzalving toegediend en heb ik de eucharistie gevierd bij haar […]

Mededelingen & nieuws (24 december)

INTENTIES Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden. Parochiekern Sint Jan — 24 december (19:00 uur:) Voor Jan Versteegen, overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Arie en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-den […]

Mededelingen & nieuws (23 december)

LUISTEREN NAAR WAT KOMT: ADVENT (4) In overleg met pastoor Broeders laten koorzangers van De Goede Herder vier adventsliederen klinken in de ruimte van de kerk en van ons hart. Deze week het Marialied ‘En mijn ziel zingt zacht’, uitgevoerd door zangers van het jongeren-middenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Bij afwezigheid van Walter Broeders […]