Lezingen & intenties (29-30 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 29-30 juni, dertiende zondag door het jaar (C): 1 Kon. 19,16b.19-21 – Gal. 5,1.13-18 – Luc. 9,51-62

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Het evangelie van Jezus is niet vrijblijvend. Het vraagt  van de leerlingen toewijding en trouw. Natuurlijk zijn leven en vreugde de belangrijkste vruchten van het evangelie, maar ze liggen niet zomaar voor het oprapen. De profeten, zoals Elia, hebben het soms zwaar te verduren. En ook de apostelen in het evangelie hebben regelmatig bezwaren tegen de keuzes die Jezus aan hen voorlegt: ‘Ja, ik wil U wel volgen, maar….’. Wie is vrij Jezus te volgen? Wie is geschikt/ongeschikt?

Als wij durven gaan met vertrouwen op de Geest van Jezus zullen we geschikt blijken te zijn voor het Rijk Gods –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 30 juni, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Romijn-Goddijn. – Riet van Vliet-Rademaker. – Richard Groenen.
Voor Jan Mooren. – Piet Dooijenburg. – Familie Dooijenburg-Kriek. – Ans Verhagen-Vos. – Ria Kagenaar. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 30 juni, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. – Francine Overdevest-Nederpelt. – Overleden ouders v. Boheemen-v.d. Krogt. – Piet v. Boheemen. – Thea Bennis- Bos. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v. d. Bosch.


WILLIBRORDUSMIS VAN BERNARD BARTELINK

De mis die Bernard Bartelink (1929-2014) in opdracht van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging componeerde, werd in 1969 op het feest van Sint Willibrord (7 november) voor het eerst uitgevoerd door het koor van de Amsterdamse Obrechtkerk – het koor waaraan Bartelink in die tijd als organist verbonden was. Bartelink werd in 1971 benoemd als organist van de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, een functie die hij tot 1999 vervulde, naast docentschappen aan de conservatoria van Amsterdam en Enschedé. Ook heeft hij vele composities op zijn naam staan.

Dat de Willibrordusmis de naam van de ‘apostel der Lage Landen’ ontving, mag in zekere zin programmatisch heten. Want ook in Nederland werd sinds het Tweede Vaticaans Concilie het Latijn in de katholieke liturgie steeds meer vervangen door de volkstaal, zowel in de gebeden en gezangen van de priester als van de gemeenschap en het koor. Hierdoor werd een actievere deelname van de gemeenschap aan de liturgie mogelijk. Dit is goed terug te horen in de Willibrordusmis, waarin Bartelink consequent eenstemmige volkszang afwisselt met vierstemmige homofone koorzang. De toonzetting is welluidend, hier en daar ‘spannend’, maar is steeds transparant gehouden, dienstbaar als zij is aan de Nederlandse tekst van de vaste gezangen en hun functie in de viering.

Het dames- en herenkoor van De Goede Herder heeft de Willibrordusmis in de afgelopen weken opnieuw ingestudeerd. Aanstaande zondag zal het deze Nederlandse mis, nu bijna vijftig jaar oud, ten gehore brengen – samen met de kerkgangers, die hopelijk vanuit de bundel Gezangen voor liturgie hun partij uit volle borst meezingen.