Mededelingen & nieuws (week 25)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

De Pinkstercollectie ten behoeve van de Nederlandse missionarissen heeft EUR 649,35 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Woensdag 26 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 30 juni is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor, dat onder meer de Willibrordusmis van Bernard Bartelink zal zingen.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (DGH 2019/5) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zondag 30 juni is er om 10:00 uur een oecumenische buitenviering in Swetterhage, zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking (Blankaartweg 2).

Zondag 30 juni is er om 11:00 uur kinderkerk, onder leiding van Annie Borst. Deze viering richt zich op gezinnen met jonge kinderen (3-8 jaar) voor wie een gezins-of familieviering nog net te lang is. De vieringen duren maximaal 20 minuten. Er wordt, net als in de gewone vieringen, gebeden, gezongen en een verhaal uit de bijbel verteld. Op de beamer wordt alles omlijst door mooie beelden, zodat er vooral ook veel te zien is! Na de viering is er koffie en limonade en kan er geknutseld worden.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (SJ 2019/6) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 30 juni is er om 11:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (10)

Op zaterdagavond 8 juni heeft bisschop Hans van den Hende in de Petruskerk het sacrament van het H. Vormsel toegediend aan de vormelingen van de parochie HH. Petrus en Paulus. Hierbij waren vier jongeren uit de Regio Oost. We feliciteren Claire Vermeulen,  Iris Kraan, Famke Blokhuizen en Olaf van Rooijen met deze bijzondere en inspirerende gebeurtenis. Namens de Vormselwerkgroep, Marianne Turk.
(Foto’s: Jos Versteegen, Leiden –– Bekijk de fotoreportage)


Zaterdagavond 15 juni werd in de Sint Janskerk een familieviering gehouden, afgestemd op ouders met jonge kinderen. Dit keer was er een terugkomdag voor de communicanten met hun familie. Ze hadden veel te doen: eerste lezing en voorbeden uitspreken, kaarsen aansteken, collectemandjes legen, samen met pastoor Broeders aan het altaar het Onze Vader bidden (zie foto) en de mensen in de kerk vrede wensen. Zes keer per jaar worden deze familievieringen gehouden. Het parochiekoor verleent medewerking met een aantal liturgische gezangen maar er is ook een groot beeldscherm waarop via YouTube liederen en animaties worden afgespeeld voor de kleinere kerkgangers. De familievieringen worden afgewisseld met zes keer per jaar kinderkerk op zondag . Elke maand worden ze aangekondigd op deze weblog.


JONGERENSYMPOSIUM IN ROME

Afgelopen week kwamen op uitnodiging van paus Franciscus delegaties van jongeren uit de hele wereld bijeen om te kijken wat de Bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping (gehouden in oktober 2018) teweeg heeft gebracht. Ook werd gesproken over het pauselijke document Christus vivit, (Christus leeft) dat op 25 maart is gepubliceerd.

In deze exhortatie (aanmoediging) bespreekt de paus belangrijke onderwerpen als heiligheid, de verantwoordelijkheid van jongeren, misbruik, onderscheiding van de roeping en hoe de Kerk kan helpen bij het waarmaken van dromen van jongeren. Een Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar, wel een samenvatting op basis van de Franse versie. Lees meer (via www.katholiek.nl)

Wie wil weten wat bovenstaande afbeelding te maken heeft met jongeren in de kerk, bekijke het filmpje ‘Head up’ van Gottfried Mentor dat in Rome vertoond werd, onderdeel van Sien Callebauts verslag vanuit Rome. Lees meer (via www.kerknet.be)