Lezingen & intenties (7-8 september)

SCHRIFTLEZINGEN


Weekend van 7-8 september, drie-en-twintigste zondag door het jaar (C): Wijsheid 9,13-19 – Filémon 9b-10.12-17 – Lucas 14,25-33

Veel mensen, vooral in de jongere generaties zijn lid van Facebook. Daarin kunnen zij hun ervaringen van het leven delen met anderen. Misschien zou Petrus ook wel een facebook account hebben gehad als dat in die tijd bestond.  Hij zou een blog hebben bijgehouden over de tijd die hij doorbracht met Jezus en vele vrienden zouden hem ‘liken’ en een volger van hem willen zijn.

Immers Jezus is iemand die in een handomdraai zieken geneest, een begenadigde spreker is. Hij die machthebbers op hun nummer zet en zich niets aantrekt van rangen en standen en een prachtige droom heeft over hoe de wereld zou kunnen worden: wie zou dit niet aanspreken. Daar wil je bij horen. Dus ‘like’ je de Jezus-pagina en word je een volger van zijn blog.

Jezus ‘liken’ is mooi, maar Hij vraagt meer dan dat! Hij vraagt meer van mij, een leven met meer inhoud, overtuiging en inzet, standvastigheid en daar ook naar handelen. En dat is meer dan alleen maar ‘liken’! –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 8 september, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het bijzonder voor mevrouw Ria Tacx die de ziekenzalving heeft ontvangen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bert van der Geest. – Toos van den Broek. – Voor pastor Michel Jagerman, overleden op 30 augustus. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 6 september in Rijpwetering, om 10:30 uur (zie ook het overlijdensbericht op de website van het bisdom Rotterdam).
  • Voor Jan de Vette. – Peter Brouwer. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Bep Romijn. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Ans Arts-Meeuwissen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 8 september, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Arie en Rika van Santen Verhagen. – Jan van Rijn. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.