Mededelingen & nieuws (week 35)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 4 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 8 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

In het weekend van 14-15 september is het Open Monumentendag en wordt ook de Kunstroute Zoeterwoude gehouden. De Goede Herderkerk is geopend voor beide evenementen. Volgende week volgt meer informatie; noteer nu vast de data in uw agenda.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor juli-augustus (DGH 2019/6-7) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 7 september is er om 19:00 uur een oecumenische viering, waarin dominee G. Smit en Margreet Onderwater voorgaan. Met medewerking van het eigentijds koor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor augustus-september (SJ 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 8 september is er om 11:00 uur een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


OVERLEDEN: MICHEL JAGERMAN

Na een kort ziekbed is overleden pastor Michel Jagerman, in de leeftijd van 85 jaar. Voor parochianen uit de voormalige Menswording welbekend. Inspirerend en stimulerend was hij daar part-time aanwezig. Hij was voorganger in vakantietijd en op vrije dagen van pastoor Olsthoorn. Zijn werk bij het toenmalig GAK wisselde hij af met het pastoraat. Later assisteerde hij in de Maria Middelares Stevenshof, in Hillegom en in Rijpwetering / Oud-Ade.

Op donderdag 5 september wordt voor hem een avondwake gehouden in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Rijpwetering; aanvang: 19:00 uur. De uitvaartdienst wordt aldaar gehouden op vrijdag 6 september, om 10:30 uur. — Thea Dingjan-Zonneveld


AUGUSTINUS VAN HIPPO (28 AUGUSTUS)

Afgelopen woensdag vierde de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van de heilige Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (in Noord-Afrika). Augustinus wordt beschouwd als de belangrijkste kerkvader van het Westen. Zijn preken en geschriften gaven vorm aan belangrijke concepten uit de katholieke leer, zoals de Drie-eenheid, het kwaad, de verlossing en de sacramenten.

Bovendien schreef Augustinus als een van de eersten een kloosterregel, voor de leefgemeenschap van clerici die hij als bisschop stichtte. Deze Regel is nog steeds de leidraad voor de ordes van de Augustijnen, de Norbertijnen, de Dominicanen en de Kruisheren. Lees meer (via www.katholiek.nl)

In afbeeldingen wordt Augustinus voorgesteld als bisschop, vaak met als attribuut een vlammend hart. Dit symbool gaat terug op een passage uit zijn beroemde werk Confessiones (Belijdenissen, IX, 2.1): “Gij zult ons hart met uw liefde als met pijlen doorschieten en Uw woorden zullen ons innerlijk doordringen”. Zo ook in het hier gereproduceerde schilderij van Philippe de Champaigne (ca. 1645), dat thans berust in het Los Angeles County Museum of Art.


NIEUWE BIOGRAFIE OVER PAULUS

Paulus staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Maar dat is een hardnekkig misverstand, aldus Tom Wright. Deze anglicaanse geestelijke en hoogleraar Nieuwe Testament aan de universiteit van St. Andrews (Schotland) publiceerde in 2018 een nieuwe biografie over de Apostel der Heidenen. Dit weekend verscheen de Nederlandse vertaling. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)