Lezingen & intenties (19-20 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 19-20 oktober, negen-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex. 17,8-13 – 2 Tim. 3,14-4,2 – Luc. 18,1-8  (Wereldmissiedag)

Het gebed krijgt a.s. zondag op Wereldmissiedag in de kerk de aandacht. Bidden is het ademhalen van de ziel: door ons gebed krijgt ons geloof, onze hoop en onze liefde voeding en blijft zo in leven. Als de christen niet meer bidt, verschrompeld zijn geest, zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde. Daarom wie bidt, heeft niet de intentie God te veranderen, maar verandert door het gebed zichzelf.

De oude kerkvader Augustinus heeft rond het bidden nagedacht en gezegd: ‘Bidden is niet bedoeld om God op andere gedachten te brengen, maar om de bidder op andere gedachten te brengen’.

Als je bidt, probeer je niet God te veranderen, maar je bent bezig jezelf te veranderen, in een hoopvol en vertrouwend mens, die het niet opgeeft en een lange adem heeft. Laten wij bidden voor alle missionarissen over de hele wereld, dat de heilige Geest hen allen mag sterken. — pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 20 oktober, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jo Nijssen-Brasker. – Fred van der Hoeven. – Anneke van Rooyen-Slingerland.
  • Voor Aad en Erwin Duijndam. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Simon Honselaar. – Riet van Vliet. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Paula Sevat-Dries. – Jeanette van de Laar-van de Heuvel. – Ans Arts-Meeuwissen. – Trudy van der Kamp. – Ria Kagenaar.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 20 oktober, 11:00 uur)

  • Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Voor Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Arno Disseldorp (Jaargetijde). – Leen en Josien Olsthoorn-Lourens . – Arie en Rika van Santen Verhagen. – Piet Roeling. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen.