Mededelingen & nieuws (week 41)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 16 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 20 oktober is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

  • Zondag 20 oktober is het missiezondag. De gehele collecte is dan bestemd voor dit doel. Uw gaven zijn nog steeds hard nodig.

‘Mijn hemel!’— Mogen we u nog herinneren aan onze uitnodiging, om uw gedachten over het hiernamaals, de hemel, op papier te zetten? Dat mag in woord of beeld, op een A4-tje. U kunt het de komende weken deponeren in de doos die in de doorloop bij het Mariabeeld staat, of inleveren bij het secretariaat. Dit in het kader van de komende schilderijententoonstelling over het hiernamaals..

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor oktober (DGH 2019/9) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 19 oktober is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor oktober (SJ 2019/9) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Donderdag 17 oktober is er om 19:00 uur Rozenkransgebed in de pastoriezaal.

Zondag 20 oktober is er om 11:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (16)

Op zondag 6 oktober werd de eucharistieviering opgeluisterd door de Rijntamboers. Deze drumfanfare heeft zijn basis in Zoeterwoude-Rijndijk en viert elk jaar haar verjaardag met een kerkconcert in de Goede Herder. Dit jaar werd er samengewerkt met het dames- en herenkoor, onder meer via een bijzonder arrangement van ‘Bless the Lord’. Na afloop van de dienst speelden de Rijmtamboers nog enkele nummers van hun repertoire.


INFORMATIEAVONDEN BINNEN DE PAROCHIE

Dinsdag 15 oktober 2019. ‘Leven vanuit het vormsel’. Lokatie: Pastorie Sint-Petrus, Lorentzkade 16A te Leiden. Aanvang: 20:00 uur.

Maandag 14 oktober 2019. ‘Houd het eenvoudig’. Thuis bidden en bijbellezen. Lokatie: Pastorie St. Joseph, Herensingel 3 te Leiden. Aanvang: 14:00 uur.


LEER DE ROZENKRANS BIDDEN

Oktober is de maand van de rozenkrans, dus dit is een goed moment om kennis te maken met het rozenkransgebed. De Vlaamse website www.kerknet.be levert een geïllustreerde handleiding, audiomeditaties en alle gebeden om te downloaden. Lees meer