Lezingen & intenties (26-27 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 26-27 oktober, dertigste zondag door het jaar (C): Sir. 35,12-14,16-18 – 2 Tim. 4,6-8.16-18 – Luc. 18,9-14

Wat is dat toch, dat veel mensen  altijd ongeveer in de kerk op dezelfde plaats gaan zitten. Ieder zoekt zo een eigen plekje en heeft een eigen voorkeur. De een zit graag vooraan en de ander liever achterin. En zo heb je ook dezelfde buren in de kerk. Mensen die gewoonlijk bij jou in de buurt zitten. Je begroet elkaar en geeft een hand bij de vredeswens.

Komende zondag ontmoeten wij in het evangelie twee mensen die naar de tempel gaan, naar het huis van God. De Farizeeër gaat helemaal voorin zitten en de tollenaar neemt plaats op de achterste rij. In welke persoon kunt U zich herkennen? Met wie wil U vergeleken worden:  de hoogmoedige Schriftgeleerde of de tollenaar? Of U nu voorin of achterin zit, weet ik zeker dat het antwoord zal zijn: in ieder geval niet met die hoogmoedige farizeeër, die zich beter voelt dan een ander.

Gelukkig is er een farizeeër in ons midden. En dat is de pastoor. Hij is toch ook Schriftgeleerde, een Bijbelkenner. Echter een Schriftgeleerde is meer dan een scherpslijper, is iemand die de Schrift kent en er ook naar leeft. Iemand die in zijn eigen hart durft te kijken en bewust is van zijn eigen fouten en tekorten.

Bescheidenheid opent de mogelijkheid tot verandering. Wijsheid begint met zelfkennis! Ken Uzelf. Dat is een oeroude uitspraak die nog steeds heel actueel is! ––Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 27 oktober, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jo Nijssen-Brasker. – Fred van der Hoeven. – Anneke van Rooyen-Slingerland.
  • Voor Ans Verhagen-Vos. – Jeanette van de Laar. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Tootje en Gerard Gründemann. – Bep en Quirinus Bruines. – Attie Klein.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 27 oktober, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor overleden ouders van Boheemen v.d. Krogt. – Piet van Boheemen. – Annie v.d. Burg-Veen . – Jeanne Granneman-Zits. – Joyce Granneman. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk . – Bertus Rijgersberg . – Jo Janson-van Santen . – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort. – Verhagen. – Aad v.d. Burg . – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v. d. Bosch. – Jaap Verhagen.
  • Voor het welslagen van een operatie.