Mededelingen & nieuws (week 42)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 23 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 27 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor. Zondag 20 oktober is het missiezondag. De gehele collecte is dan bestemd voor dit doel. Uw gaven zijn nog steeds hard nodig.

‘Mijn hemel!’— Mogen we u nog herinneren aan onze uitnodiging, om uw gedachten over het hiernamaals, de hemel, op papier te zetten? Dat mag in woord of beeld, op een A4-tje. U kunt het de komende weken deponeren in de doos die in de doorloop bij het Mariabeeld staat, of inleveren bij het secretariaat. Dit in het kader van de komende schilderijententoonstelling over het hiernamaals, in de weekends van 2-3 en 9-10 november.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor oktober (DGH 2019/9) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 26 oktober is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor oktober (SJ 2019/9) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Donderdag 24 oktober is er om 19:00 uur Rozenkransgebed in de pastoriezaal.

Zondag 27 oktober is er om 11:00 uur een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


CONCERT OEKRAÏENS JONGENSKOOR DZVINOCHOK

Zondag 20 oktober (vanmiddag!) geeft het Oekraïens jongenskoor Dzvinochok (Oekraïens voor ‘klokje’) in de Goede Herderkerk een concert. Mis dit optreden van de ‘nachtegalen van Kiev’ niet. De toegang is gratis; wel wordt een vrije gift t.b.v. het koor zeer op prijs gesteld. Aanvang: 15:00 uur.

100 JAAR SACRÉ-COEUR

Terwijl elders in de stad wordt gewerkt aan het herstel van de door brand verwoeste Notre Dame, is het deze week het honderd jaar geleden dat de Sacré-Coeur van Montmartre werd gewijd. Dit weekend wordt ter gelegenheid daarvan een jubeljaar in de beroemde Parijse basiliek geopend. Tot 18 oktober 2020 vinden er speciale missen, processies, lezingen en bedevaarten plaats. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

UITKOMEN VOOR JE GELOOF?

Iedere gedoopte is geroepen om getuige te zijn van Jezus’ evangelie. Lieve Wouters geeft je 8 tips om je koudwatervrees te overwinnen en inspiratie op te doen. Lees meer (via www.kerknet.be)