Nieuwsbrief De Goede Herder (2019/10)

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 10– van 2019 verschenen! U kunt De Goede Herder nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe- of download link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Diaconaal Weekend 2019
  • Werelddag van de Armen 
  • Het goede leven 
  • Presentatie Rapport Onderzoek Armoede in Nederland 
  • Allerzielen in ’t licht op vrijdag 1 november 
  • Lichtjesavond Leiderdorp op 2 november 
  • Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd 
  • Sinterklaasactie Serve The City 
  • Dagtochten naar een kerstmarkt in Duitsland 
  • Vieringen De Goede Herder 27 oktober t/m 1 december

Artikelen voor in de volgende nieuwsbrief kunt u insturen via het bekende mailadres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
De deadline voor artikelen is vrijdag 22 november 2019

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder