Mededelingen & nieuws (week 43)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 30 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Donderdag 31 oktober is er om 11:00 uur een viering van woord en gebed bij gelegenheid van de uitvaart van de heer Ad Kluiters. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Vrijdagavond 1 november is er ‘Allerzielen in het licht’, de bijeenkomst waarin wij de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. De woord- en gebedsviering begint om 19:30 uur. Voorgangers zijn Thea Dingjan en Jeaneke van der Hulst. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering is er een plechtigheid op het verlichte kerkhof met een bloemen- en wensenhart. Thea Dingjan zegent dan ook de graven. Na de plechtigheid is er koffie en thee in het atrium en op het kerkhof.

Zondag 3 november is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

‘Mijn hemel!’ – Mogen we u nog herinneren aan onze uitnodiging, om uw gedachten over het hiernamaals, de hemel, op papier te zetten? Dat mag in woord of beeld, op een A4-tje. U kunt het de komende weken deponeren in de doos die in de doorloop bij het Mariabeeld staat, of inleveren bij het secretariaat. Dit in het kader van de komende schilderijententoonstelling over het hiernamaals, in de weekends van 2-3 en 9-10 november.

Het lijkt misschien nog wel ver weg, maar het einde van het financiële boekjaar komt toch met rasse schreden dichterbij. De penningmeester en de secretariaat medewerkers beginnen al een beetje nerveus te worden. Wilt u in uw administratie even nakijken of u het op het in januari ingevulde formulier van de kerkbijdragen het toegezegde bedrag al heeft over gemaakt? Bij voorbaat hartelijke dank. –– Penningmeester Freek Versteegen

Voor meer informatie zie nieuwsbrief DGH 2019/10 en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 2 november is het Allerzielen. Om 19:00 uur is er een eucharistieviering, waarin we onze overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M. Met medewerking van het jongerenkoor.

‘Kerk zijn we samen’. Onder dit motto hebben ook in 2019 weer vele parochianen financieel bijgedragen aan de instandhouding van onze kerk, de Sint Jan. Dankzij deze bijdragen hebben wij onder meer de restauratie van onze kerk, de aanbouw van het mortuarium en de bestrating rondom de kerk kunnen voltooien. En kunnen er uiteraard mooie vieringen en andere belangrijke gebeurtenissen in de kerk plaatsvinden. Uw financiële steun tot instandhouding van onze kerk is van groot belang. Daarom heel hartelijk dank voor uw onmisbare bijdragen. Degenen die nog niet hebben bijgedragen, maar dit wel willen doen, nodigen wij graag uit om hun financiële steun voor 2019 over te maken op één van onze bankrekeningen: NL93INGB0002564772 of NL75RABO0375304800 ten name van ‘HHPP Kerkbijdrage St. Jan’. Namens de Parochiekern St. Jan nogmaals heel hartelijk dank voor al uw mooie bijdragen. –– Beheercommissie

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor oktober (SJ 2019/9) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Donderdag 31 oktober is er om 19:00 uur Rozenkransgebed in de pastoriezaal.

Zaterdagavond 2 november is er om 19:00 uur een Allerzielenviering, met na afloop zegening van de graven op het kerkhof. Voorganger is Marianne Turk.

Zondag 3 november is er om 11:00 uur een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ALLERZIELEN

Op zaterdag 2 november is het Allerzielen, de dag waarop de katholieke kerk de overledenen herdenkt, in het bijzonder die van het afgelopen jaar. Dit geldt ook voor de kerken van Regio-Oost. Hieronder volgt een overzicht.

In de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) is er op vrijdagavond 1 november ‘Allerzielen in het licht’. De woord- en gebedsviering begint om 19:30 uur. Na de viering is er een plechtigheid op het verlichte kerkhof met een bloemen- en wensenhart en zegening van de graven. Daarna is er koffie en thee in het atrium en op het kerkhof.

In de Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp) wordt Allerzielen gevierd tijdens de wekelijkse zaterdagavondviering, dus op 2 november, 19:00 uur.

In de Laurentiuskerk (Stompwijk) is er eveneens op zaterdagavond 2 november een Allerzielenviering, met na afloop zegening van de graven op het kerkhof. Aanvang: 19:00 uur.


OVERLEDEN: AD KLUITERS

Op woensdag 23 oktober 2019 is overleden de heer Adrianus Henricus Kluiters, in de leeftijd van 82 jaar. Ad Kluiters heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger in het groenonderhoud van de Goede Herderkerk en het kerkhof – waar hij nu ook zijn laatste rustplaats zal vinden.

Op woensdagavond 30 oktober is er van 19:00-20:00 uur gelegenheid om de familie te condoleren in het atrium van de Goede Herderkerk. Op donderdag 31 oktober is er om 11:00 uur in dezelfde kerk een afscheidsviering, waarin Jeaneke van der Hulst voorgaat. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk, waarna er gelegenheid tot condoleren is in het atrium van de Goede Herderkerk.


AFLEVERING 100 VAN RONDOM DE KERK

Deze week verscheen het november/decembernummer 2019 van Rondom de Kerk. Het is de tweede aflevering van de vijftiende jaargang. Belangrijk nog: sinds 1 september 2005 zijn er precies honderd afleveringen van het parochieblad verschenen. Onze felicitaties aan de redactie!