Lezingen & intenties (2-3 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 2-3 november, eenendertigste zondag door het jaar (C): Wijsh. 11, 23-12,2 – 2 Tess. 1, 11-2,2 – Luc 19, 1-10

Vandaag kom Ik bij jou! — In dit weekend waarin het sneller donker wordt, en er meer duisternis is dan licht, hebben we op onze kerkhoven vele lichtjes ontstoken om hen te gedenken die van ons zijn heengegaan. Allerheiligen en Allerzielen zijn met elkaar verbonden. Wij proberen vanuit onze positie over grenzen heen te kijken, naar hen die door Gods bevrijdende kracht heiligen en zaligen zijn  geworden. Zo gedenken we onze lieve doden en mogen wij weten dat we staan in een geschiedenis van mensen en verhalen.

Vandaag horen wij dat Gods woorden van waarde ingezaaid in de aarde moeten sterven op weg naar vruchtbaarheid. We zijn gewend om zelf op zoek te gaan, onze eigen weg uit te stippelen, zelf te bepalen hoe ons leven eruit ziet. Dit levert niet altijd geluk op. Vruchtbaarheid is een samenspel met anderen, geholpen door een visie, geholpen door de kracht van Boven.

Wat gebeurt er met ons wij als we plots uit onze comfortzone worden gehaald? Zacheüs overkomt het vandaag als Jezus hem uitnodigt. Kunnen wij in een splitsecond ons toevertrouwen als Hij ons vandaag uit zou nodigen! — Margreet Onderwater, gebedsleiderINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (vrijdag 1 november, 19:30 uur: Allerzielenviering)

 • Voor alle parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden: Ria Kagenaar-Eltink (11.10.2018). – Cees van der Meer (13.11). – Trudy van der Kamp (6.12). – Simon Honselaar (11.12). – Ans Verhagen-Vos (18.1.2019). – Rita Pieterse-Zwetsloot (2.2). – Liena Labordus-Kuilenberg (19.2). – Margree van de Kletersteeg (28.2). – Ans Arts-Meeuwissen (16.3). – Co Boolman (31.3). – Bep Bruines-van Rijn (19.4). – Riet van Vliet-Rademaker (18.5). – Bep Romijn-Goddijn (5.6). – Jeanette van de Laar-van den Heuvel (29.6). – Attie Klein (30.6). – Anneke van Rooijen-Slingerland (5.9). – Fred van der Hoeven (8.9). – Jo Nijssen-Brasker (14.9).
 • Voor Ad Kluiters. – Niesje van Diemen-Threels. – Truus de Boer-van Wieringen. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Ton van Kempen. – Jan Straathof. – Tante Door en Johan. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Corrie, Toos en Jan Mooijman. – Ria Brouwerens-Honselaar. – Maria Alice Ferreira de Sousa. – José Ribeiro dos Santos. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.
 • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
 • Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in hun hart.

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 3 november 09:30 uur)

 • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
 • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ad Kluiters.
 • Voor
 • Peter Brouwer. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Margree van der Kletersteeg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Co Boolman. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Overleden familie van Rijn. – Josephine van Galen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zaterdag 2 november, 19:00 uur)

 • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
 • Voor Marian den Hartog-Eikens. – Cornelia Maria Luiten Groenewegen. – Louis Luiten. – Ans Luiten. – Janus Verhagen. – Fer Disseldorp. – Dora Disseldorp-Luk. – Thijs Klijn. – Bert de Jong, Lena de Jong-v.d. Geest. – Piet de Jong. – Overleden fam. Klijn- Lexmond. – Jan van Santen. – Piet Rotteveel. – Arnold van Swieten. – Arnold Janson. – Nel Janson van Cassel. – Theo en Nel Wortman. – Leen Wortman. – Overleden ouders Wortman v.d. Ven. – Overleden ouders van Santen-Onderwater. – Gijs en Rie Onderwater. – Peter van Santen. – Fran Overdevest. – Ad Overdevest. – Douwe de Winter. – Willem v.d. Helm. – Maria Anna v.d. Helm- Hilgersom. – Riet Vieveen-v.d. Helm. – Arie v.d. Helm. – Jan v.d. Helm. – Nellie v.d. Helm-Havik. – Lieveke v.d. Helm. – Jan Hilgersom. – Annemie Hilgersom-Lelieveld. – Adrianus v.d. Helm. – Henrica v.d. Helm-van Santen. – Kees Turk. – Rika Turk v.d. Helm. – David Turk. – Jan Turk. – Joop Turk. – Dora van Oudheusden-v.d. Helm. – Fam. de Jong-v.d. Poel. – Angeline Maria. – Eric Verbeek. – Bianca van Haaster-Kappetein. – Cor Janson. – Piet en Bep Janson-Berendts. – Jaap en Jeanne de Groot-Pannebakker. – Piet Janson. – Nick de Groot. – Jos de Groot. – Marjolein v.d. Meulen-de Groot. – Aad van Leeuwen. – Jan van Leeuwen. – Pietje van Leeuwen-de Groot. – Niek Bolleboom. – Cor Bolleboom-Zoetendaal. (s.v.z. 30.11).

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 3 november, 11:00 uur)
Geen dienst


ALLERZIELEN IN DE SINT JAN (RECTIFICATIE)

Op zaterdag 2 november is er van 15.30-17.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten op de begraafplaats. Er kunnen alvast graflichtjes geplaatst worden. (deze worden ter plekke te koop aangeboden) en gebedsleider Margreet Onderwater zal de graven of urnen van uw dierbaren zegenen als u daar prijs op stelt. Er is koffie, thee en warme chocolademelk en zang van het jongerenkoor.

Om 19.00 uur is de Allerzielenviering in de Sint Jan. Dit is een gebedsviering waarin Margreet Onderwater voor zal gaan. De zang bij deze viering is van het parochiekoor. Aansluitend aan de viering gaan we naar het sfeervol verlichtte kerkhof voor een algemene zegenbede en een lied.


NIEUWSBRIEF SINT JAN (2019/10)

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maand november verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan 2019 – nummer 10

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

 • Herfst en Allerzielen
 • Voortgang bouwwerkzaamheden Sint Jan
 • Kinderkerk en familievering rond Advent
 • Hulpkosters gezocht