Mededelingen & nieuws (week 44)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Op woensdag 6 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

  • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
  • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Zondag 10 november is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pater Thijs Moons O.F.M. conv. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Voor meer informatie zie nieuwsbrief DGH 2019/10 en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 9 november is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pater Christ van de Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor november (SJ 2019/10) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 10 november is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastor Kuipers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (17)

Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev gaf op zondagmiddag 27 oktober een gedenkwaardig concert in de Goede-Herderkerk. Het loepzuiver zingende koor onder leiding van Ruben Tolmachev bleek van alle markten thuis met een programma van geestelijke en profane gezangen (o.m. enkele nummers uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin).

Dit weekend is in de drie kerken van Regio Oost en op de aangrenzende begraafplaatsen Allerzielen gevierd. Met gebeden, gezang en kaarslicht werden onze dierbare overledenen herdacht. Op de begraafplaatsen werden de graven gezegend door Thea Dingjan (De Goede Herder), Margreet Onderwater (Sint Jan) en Marianne Turk (H. Laurentius). Veel dank aan onze gebedsleiders en aan alle vrijwilligers die deze goed bezochte en hoog gewaardeerde vieringen en bijeenkomsten mogelijk maakten! Hieronder alvast een beeldimpressie uit de Goede Herder.

De-Goede-Herderkerk (1.11): na de viering en op het kerkhof

EXPOSITIE: ZEVEN SFEREN IN HET HIERNAMAALS

Piet Wolvers voor twee twee van zijn schilderijen: ‘Morgenland’ en ‘Zomerland’

In de weekends van 2-3 en 9-10 november exposeert Piet Wolvers in het atrium van de Goede-Herderkerk een serie van zeven grote olieverfschilderijen met de titel: ‘Zeven sferen in het Hiernamaals’. De Zoeterwoudse kunstenaar verbeeldde zijn persoonlijke ervaringen met bovenaardse dimensies. De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 10:30-17:00 uur, en de heer Wolvers is zelf aanwezig (ook op woensdag 6 november 10:30-11:30 uur) om desgewenst toelichting te geven.

Op zondag 10 november wordt de expositie om 15:30 uur afgesloten met een bijzonder concert door een negental zangers, die onder begeleiding van piano en dwarsfluit bij elk schilderij passende muziek ten gehore zullen brengen. Na afloop is er voor alle aanwezigen een drankje. Van harte uitgenodigd!

Mijn hemel! – U allen (ook de kinderen!) bent niet alleen uitgenodigd als bezoekers van de expositie,  maar ook om uw eigen voorstellingen van het hiernamaals tot uiting te brengen. Doe dat met een gedachte, een gedicht, een verhaaltje of een tekening op een A4-tje, en deponeer dat in de doos die in de doorloop bij het Mariabeeld staat, of lever het in bij het secretariaat. (mag ook in de brievenbus). Alle bijdragen zullen in een map ter inzage worden gelegd bij de tentoonstelling.


AMAZONESYNODE IN ROME AFGESLOTEN


Affichebeeld van de expo Mater Amazonia in de Vaticaanse Musea © VaticanMedia

De zorgen om de klimaatverandering en de nabijheid bij mensen die niet gehoord en gezien worden, stonden centraal tijdens de afgelopen Amazonesynode in Rome, voluit de Bijzondere Assemblee van de Bisschoppensynode over de Panamazoneregio. De synode, waaraan 185 bisschoppen deelnamen, duurde drie weken. Emmanuel Van Lierde sprak met enkele deelnemers, onder meer Karel Choennie, bisschop van Suriname en Philip Dickmans, bisschop van Miracema do Tocantins in Brazilië. Lees meer (via www.kerknet.be)

Van Lierde spreekt van een sterk en hoopvol slotdocument, waarin tweederde van de bisschoppen de paus adviseert om in verafgelegen gemeenschappen gehuwde priesters en vrouwelijke diakens toe te staan.

Frank Bosman, redacteur van katholiek.nl, acht het waarschijnlijk dat de paus deze aanbevelingen gaat overnemen en in beleid en wetgeving omzetten. ‘Een dergelijk pauselijk besluit,’ aldus Bosman, ‘betekent een enorme verschuiving in het kerkelijk denken over man-vrouwverhoudingen enerzijds en seksualiteit en celibaat anderzijds. Lees meer (via www.katholiek.nl).

Het nieuwsbericht dat de KRO over de Amazonesynode verspreidde, is ten aanzien van de mogelijkheid van vrouwelijke diakens een stuk voorzichtiger. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)