Lezingen & intenties (9-10 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 9-10 november, tweeëndertigste zondag door het jaar (C): 2 Makk. 7,1-2.9-14 – 2 Tess. 2,16-3,5 – Luc. 20,27-38 of 20,27.34-38

In de evangelielezing van komend weekend horen wij hoe de Sadduceeën het geloof in een leven na de dood ook in het belachelijke trekken. Ze geloven daar niet in, het leidt tot onhoudbare situaties. Hun redenering houdt echter in dat het leven na de dood eenvoudig een voortzetting zou zijn van het leven hier op aarde.

Jezus doorbreekt deze redenering. Je moet de oude wereld niet tot in het nieuwe doortrekken. De toekomstige wereld is geen duplicaat van de tegenwoordige. ‘In deze wereld trouw je, maar in die andere wereld niet’. Jezus gaat in zijn redenering uit van God, die een God van levenden is en geen God van doden. Jezus baseert zijn geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven niet op spitsvondige ideeën. Zijn verrijzenisgeloof vindt zijn wortels in zijn vertrouwen op de God van zijn volk.

‘Doe maar raak, er is toch leven na de dood’ werpen wij, denk ik, ver van ons af. De betekenis van het eeuwige leven na de dood heeft alles te maken met het eeuwige leven voor de dood. Eeuwig betekent hier niet een getal van maanden en jaren, eeuwig betekent hier een goed leven, dus een leven in verbondenheid met onze scheppende God, die zich heeft geopenbaard in de schepping, in de geschiedenis van deze wereld, in de liefde tussen mensen. Die God roept ons op zijn liefde te verspreiden in de wereld van vandaag, om ook ons te binden aan mensen,  d.w.z. onze liefde te geven aan de mensen om ons heen. — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 10 november 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ad Kluiters.
  • Voor Kees van Hoof. – Kees van der Meer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Trudy van der Kamp. – Ans Arts-Meeuwissen. – Bep Romijn. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 10 november, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Piet v.d. Arend. – Jaap Warmerdam. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Doortje van Oudheusden. – Leen den Hollander. – Maria den Elsen–Zonderop. – Adriana van Oudheusden. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom–Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch. – Jaap Verhagen.