Mededelingen & nieuws (week 45)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Op woensdag 13 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger: pater Leo van Ulden O.F.M.

  • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
  • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Zondag 17 november is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Kuipers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor en kindernevendienst.

  • “De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. In onze geloofsgemeenschap willen wij onze betrokkenheid tonen met Exodus, hulp tijdens en na detentie. Er zal een deurcollecte worden gehouden voor de bewoners van Exodus. We willen deze mensen niet alleen een warm thuis bieden, maar ook warme kleding. Daarom zullen wij een kledingactie starten. Van 18-29 november kunt u winterkleding en wellicht ook passende kleding voor de feestdagen inleveren op het secretariaat, Hoge Rijndijk 18. (Geopend maandag, woensdag en vrijdag, 9:00-12:00 uur). De kleding is bestemd voor de bewoners van het huis aan de Plantage in Leiden.

Voor meer informatie zie nieuwsbrief DGH 2019/10 en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 16 november is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor november (SJ 2019/10) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 17 november is er om 11:00 uur een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


WIE DOET ER MEE MET HET KERSTSPEL OP 26 DECEMBER?


HELPENDE HANDEN GEVRAAGD!

Wij zoeken helpende handen voor de vieringen in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55 Leiderdorp).

In ons verpleeghuis vindt twee keer per maand op vrijdagmiddag van 15:00-16:00 uur een kerkelijke viering plaats. Eén keer per maand is er een protestantse viering en één keer in de maand is er een katholieke viering. De vieringen staan onder verantwoordelijkheid van de geestelijke verzorging. Leythenrode kent twee geestelijk verzorgers: Tineke de Jong, die werkt met zending van de PKN, en ikzelf, als permanent diaken verbonden aan de Katholieke Kerk.

Vrijwilligers ondersteunen de kerkdiensten. Zij halen de bewoners op om naar de viering te gaan en brengen hen na afloop weer terug naar hun woning (afdeling). Tijdens de viering helpen zij de bewoners waar nodig. Na afloop drinken de vrijwilligers koffie/thee met elkaar en worden eventuele vragen besproken.

De groep vrijwilligers is om diverse redenen klein geworden en extra helpende handen zouden zeer welkom zijn! Het is mooi en belangrijk dat we de liturgie kunnen blijven vieren met onze bewoners in het verpleeghuis. Dat er ook daar een tijd in de week is en een plaats waar mensen bemoediging en troost kunnen vinden in de gezamenlijke beleving van hun geloof.

Heeft u affiniteit met kwetsbare ouderen en bent u enthousiast geworden of heeft u nog vragen? Graag hoor ik het van u. U kunt mij bereiken via emailadres gbrink@alrijne.nl of telefoon: 06 30780364.

Met een vriendelijke groet, George Brink
Geestelijk verzorger Verpleeghuis Leythenrode


KERKBRAND IN HOOGMADE

De brand in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade van afgelopen maandag zal weinigen zijn ontgaan; het trieste nieuws haalde alle landelijke media. Het kerkgebouw – waarvan het dak en de torenspits volledig verloren zijn gegaan – verving een negentiende-eeuwse neogotische kerk die in 1929 was ingestort vanwege een slechte fundering.

De kerk ligt slechts op enkele kilometers van onze Regio Oost, alwaar de Sint Janskerk in 1964 werd getroffen door een vergelijkbaar lot (zie foto beeldbank Oud-Zoeterwoude). De ontreddering die zoiets veroorzaakt in een gemeenschap is moeilijk te beschrijven. Maar het maakt ook onvermoede krachten los bij mensen en naar verluid was de Hoogmadese kerk gelukkig goed verzekerd. We leven mee met onze buren! Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)