Lezingen & intenties (7-8 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 7-8 december, Tweede zondag van de Advent (A): Jes. 11,1-10 – Rom. 15,4-9 – Mt. 3,1-12.

De komende zondag horen wij in de eerste lezing: ‘In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen’. Jesaja droomt van een nieuwe koning, die deze vrede zal brengen. Een koning zoals lang geleden koning David was. Uit de stronk van Isaï ziet hij een twijg ontspruiten. Isaï, ook wel Jesse genoemd. Hij was de vader van koning David. Een twijg geeft hoop op een nieuwe vrucht: Er komt een belofte van profeten: de Messias, de zoon uit het huis van David zal komen.

In het evangelie ontmoeten wij Jezus aan de vooravond van zijn openbare leven, op de leeftijd van dertig jaar. Dit openbare leven wordt aangekondigd door Johannes de Doper, een neef van Jezus, zijn voorloper en wegbereider. Hij vormt als laatste van de profeten een schakel tussen het Oude en Nieuwe Testament. Hij roept de mensen op om een nieuw leven te gaan leiden: ‘Bereidt de weg des Heren. Maak zijn paden recht’. Het water van de Jordaan waarmee hij de mensen doopt is, teken van dat nieuwe leven.

Het zijn woorden van hoop, belofte en toekomst. Ook wij verlangen telkens naar een nieuw begin. In Jezus Christus mogen wij opnieuw beginnen en werken aan een betere toekomst. Daarom vieren wij de Advent. Viert u mee? — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 8 december 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Mevrouw Bos-Kooter
  • Voor Kees van Hoof. – Ton van Kempen. – Petronella  Kocken-van Wensveen. – Trudy van der Kamp. – Ans Arts-Meeuwissen. – Bep Romijn. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Josephine van Galen. – Overleden Familie van Rijn.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 8 december, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Bert de Jong en Lena de Jong v.d. Geest. – Overleden ouders van Haastert-Onderwater. – Gerrit v Santen. – Tiny van Santen-Ham. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v.d. Bosch. – Jaap Verhagen.
  • voor Amber Kukler, Boas vanLeeuwen, Revi van Leeuwen en Neil van Boheemen, die vandaag in deze kerk gedoopt worden.