Lezingen & intenties (21-22 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 21-22 december, Vierde zondag van de Advent (A): Jes. 7,10-14 – Rom. 1,1-7 – Mt. 1,18-24.

Twee mannen staan centraal in de lezingen van a.s. zondag: Achaz in de eerste lezing, Jozef in het evangelie, en ze verschillen totaal van elkaar.

Achaz is de koning van Juda, het Zuidrijk en wil eigenlijk het noorden erbij nemen. Hij roept de hulp in van buurland Assyrië. Hij geeft zich over aan afgoderij! Het is tot die koning dat de profeet Jesaja zegt: ‘Vraag de Heer, uw God, om een teken.’ Met andere woorden: Vraag onze God om hulp voor al de miserie die we nu dankzij u moeten ondergaan. Maar Achaz wil daar niet van weten. Hij wil immers helemaal geen hulp van de God van zijn vaderen, want als hij zich wendt tot die God, moet hij ook leven naar de geboden van die God.

In het evangelie wordt Jozef geconfronteerd met een erge situatie: zijn verloofde is zwanger, en het kind is niet van hem. Hij had daarvan kunnen profiteren, hij had zijn verloofde van overspel kunnen beschuldigen en haar kunnen afstoten. Maar hij doet dat niet, hij wil alleen in alle stilte van haar scheiden. Tot hij in een droom een onbegrijpelijk verhaal te horen krijgt: het kind in de schoot van zijn verloofde is van de Heilige Geest. En wat doet hij? Hij begint niet in afgoden te geloven aan wie hij zijn vrouw en kind opoffert. Nee, hij gelooft in het ondenkbare, hij gelooft in ‘God met ons’, hoe onbegrijpelijk dat voor hem ook is.

Wie zijn wij: lijken wij op Achaz of Jozef?  Willen wij hulp van de levende God, of bouwen wij op eigen krachten? — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 22 december 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman.
  • Voor Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Siem Heemskerk. – Riet van Vliet. – Ans Verhagen-Vos. – Jeanette van der Laar. – Attie Klein. – Paula Sevat-Dries.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 22 december, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Piet v. Leeuwen (jaargetijde). – Riet Hilgersom-Janssen (jaargetijde). – Gerard Olsthoorn (jaargetijde). – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. –  Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch. – Jaap Verhagen.