Mededelingen & nieuws (week 50)


MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 18 december is er om 10:00 uur een viering van woord en gebed in de Mariakapel.

  • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
  • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Woensdagavond 18 december is er om 19:00 uur een boeteviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Donderdag 19 december wordt de vierde oecumenische vesperviering gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp. Aanvang 19:15 uur. Lees meer

Zondag 22 december is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

  • Ook op deze vierde en laatste zondag van de advent is er tijdens de viering een project voor de kinderen: samen knutselen aan een adventstafel. Tijdens het werken aan de tafel wordt er een vervolgverhaal voorgelezen.

Voor meer informatie zie nieuwsbrief DGH 2019/11 en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 21 december is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Woensdag 17 december is er een Kerstviering voor ouderen georganiseerd door de PCOB-KBO. Aanvang: 09:30 uur.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand december (SJ 2019/11) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 22  december is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (20)

Maandag 9 december was mgr. Hans van den Hende te gast bij r.k. basisschool De Schakel in Leiderdorp. De bisschop van Rotterdam kwam langs om persoonlijk een groep figuren uit het kerstverhaal cadeau te doen. Op het beeld van kindje Jezus na zijn de beelden bijna een halve meter hoog. In eigen woorden en dialoog met de kinderen vertelde de bisschop het kerstverhaal (foto) en sprak een gebed uit over de kerststal. Tot besluit zong het schoolkoor twee kerstliedjes voor de bisschop. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Hetzelfde schoolkoor zong op dinsdag 10 december in het atrium van de Goede-Herderkerk tijdens de oecumenische kerstbijeenkomst voor ouderen van de PCOB-KBO Leiderdorp, onder grote bijval. De bijeenkomst werd geopend door dominee Hester Smits. De gasten kregen vervolgens een heerlijke maaltijd voorgezet met soep en broodjes en zorgden zelf voor veel gezelligheid.

Op vrijdag 13 december hebben diverse vrijwilligers de kerk al in kerstige sfeer gebracht met prachtige versieringen, een kerstboom en een van de drie kerststallen die de parochiekern rijk is. Een en ander ook in verband met ‘Nu daagt het in het oosten’, de viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, die op zaterdag 14 december voor een volle kerk gehouden werd. De interactie tussen voorganger, lectoren en koorzangers werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen, die ruim de tijd namen voorafgaand aan en volgend op de viering om met elkaar en de vrijwilligers na te praten. De deurcollecte voor het Exodushuis bracht maar liefst EUR 594,85 op.


KERSTNUMMER VAN RONDOM DE KERK VERSCHENEN

Deze week verscheen het kerstnummer van Rondom de Kerk. Het is de derde aflevering van de vijftiende jaargang. Ook beschikbaar als digitale versie (PDF).