Zalig Nieuwjaar!

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 4-5 januari (Openbaring des Heren) Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mat. 2,1-12

Met het hoogfeest van Kerstmis hebben wij het Kind Jezus in het midden van de kerststal geplaatst en uitgesproken dat Jezus het middelpunt in ons leven mag zijn! Het Kind van Bethlehem plaatst ons leven in een nieuw kader. God is op ons pad gekomen, heeft ons meegenomen en ons bestaan veranderd. Hij transformeert ons leven op onze reis door het leven door Zijn Geest. God  is mens geworden en daardoor heeft ons bestaan een nieuwe glans gekregen, door Jezus die ons Gods gerechtigheid en vrede biedt.

De paus roept ons allen op om ‘op reis te gaan’, onze levensreis reis te vervolgen in 2020: een reis van hoop, met als doel de vrede! De wijzen uit het oosten (de drie koningen) waren zoekers naar die vrede en vonden de Vrede in de stal van Bethlehem.

Mogen wij als zoekenden in het leven Jezus vinden en vredestichters zijn op onze levensweg. Zalig Nieuwjaar! — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk (zondag 5 januari 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Aad Beereboom.
    – Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman.
  • Voor Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ton van Kemepen. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Co Boolman. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Margree van de Kletersteeg.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 5 januari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen.