Mededelingen & nieuws (week 52)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Tijdens de vier vieringen van kerstnacht- en kerstmorgen zijn hebben ca. 1000 mensen onze kerk bezocht. Gezamenlijk brachten de collectes EUR 2540,14 op. Hartelijk dank voor uw giften!

Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met volkszang.

Zondag 5 januari (Openbaring van de Heer. Driekoningen) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Met medewerking van het kinder/tienerkoor.

Voor meer informatie zie nieuwsbrief DGH 2019/11 en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Dinsdag 31 december (Oudjaarsdag) is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Zaterdag 4 januari is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand januari (SJ 2020/1) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 5 januari is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (22)

Op vele dagen in de kersttijd weerklonk de kerkzaal van De Goede Herder van lezingen, liederen en gebeden. Op donderdag 19 december hield de Bernardusschool er zijn kerstviering (foto 1). Op dinsdagavond 24 december waren er drie goed bezochte kerstnachtvieringen. Ook tijdens de viering op Kerstmorgen (25 december) was het druk (foto 3). ’s Middags was er kindje wiegen.

Ook op de ochtend van Tweede Kerstdag was de kerkzaal goed gevuld met kinderen, ouders en grootouders die enthousiast meezongen met de liedjes die door de leden van kinderkoor en tienerkoor ten gehore werden gebracht (foto 4). Onder regie van Anne van Lier en Simone en Leonie Coene voerden een grote groep kinderen een boeiend kerstspel op: ‘De ster van Bethlehem’. Veel dank aan alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat deze vieringen en activiteiten konden plaatsvinden!


HET BONUS-OUDERSCHAP VAN JOZEF

Marieke Drent, redacteur van katholiek.nl, schrijft over het bonus-ouderschap: “Tegenwoordig zien wij veel samengestelde gezinnen. Ouders die gescheiden zijn of nooit getrouwd geweest maar wel kinderen hebben en (her)trouwen. Een weduwe of weduwnaar die een nieuwe partner krijgt. In een zogenaamde ‘brief aan Jozef’ hoop ik kracht te kunnen geven aan de bonus-ouders onder ons en aan hun partners.” Lees meer