Lezingen & intenties (18-19 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 18-19 januari 2020, tweede zondag door het jaar (A): Jes. 49,3.5-6 – 1 Kor. 1,1-3 – Joh. 1,29-34.

Vorige week hebben wij met de Doop van de Heer de kersttijd afgesloten en gaan wij ‘de groene tijd’ in; groen is dan de kleur van de liturgie. In de evangelielezing van zondag komen twee dieren voor – de duif en het lam. Allebei geen vechters. De duif, symbool van vrede en verzoening. Het lam, symbool van weerloosheid, onschuld en zachtmoedigheid.

Johannes de Doper zegt: ‘Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.’ En: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten.’

De weg die Jezus zal gaan is de weg van een weerloos lam, de weg van de geweldloosheid. De weg die Jezus zal gaan, is de weg van de vredesduif, de weg van verzoening. Met deze beelden schetst Johannes ten diepste wie Jezus is. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 19 januari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman. – Aad Beereboom. – Jan Gordijn (uitvaart 17 januari, 13:30 uur).
  • Voor Niesje van Diemen-Threels. – Simon Honselaar. – Jan Straathof. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden familie Duijndam-Raaphorst. – Riet van Vliet. – Paula Sevat-Dries. – Nel en Jan Zandbergen. – Jeanette van de Laar. – Nel Bruines-Overmeer. – Alie Rotteveel. – Siem Heemskerk. – Anneke van Rooijen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 19 januari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Piet v.d. Arend. – Jaap Warmendam. – Will van Leeuwen. – Riet van Rijn-v.d. Sande. – Kees Luk. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen.