Lezingen & intenties (1-2 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 1-2 februari 2020, Opdracht van de Heer (A): Mal. 3,1-4 – Hebr. 2,14-18 – Luc. 2,22-40 of 22-32

Wij vieren a.s. zondag het feest van Maria Lichtmis, de opdracht van de Heer in de tempel. Voor Maria en Jozef was de opdracht van Jezus in de tempel een gebruik, eigen aan die van de streek en behorende tot de Joodse religie.

De opdracht van Jezus in de tempel is een Joods gebruik waarin de eerstgeborene symbolisch aan God wordt teruggeven uit dankbaarheid voor al die eerstgeborenen die bij de uittocht van de Joden uit Egypte gespaard zijn gebleven. Zo ging ook Maria op weg met haar Zoon, en Simeon ontmoet in de tempel de Messias God zelf (in de persoon van het Kind Jezus) en ziet hij de belofte door God eens gegeven.

Door onze eigen kerkgang, onze gang naar de kerk, mogen wij in de heilige Eucharistie de Zoon van God zelf ontmoeten, in het Woord dat voorgelezen wordt, in de gaven van de eucharistie en in de ontmoeting met elkaar. –– Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 2 februari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Rie van der  Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn. – Aad Beereboom.
  • Voor Opa Willemmaarten en Oma Lidwien Kocken. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Co Boolman. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Margree van der Kletersteeg. – Ida Bos-Kooter.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 2 februari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Jan v.d. Krogt. – Cor van Oosten. – Leen en Josien Olsthoorn-Lourens. – Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Aad v.d. Burg. –  Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. –  Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen.