Mededelingen & nieuws (week 5)

Fra Angelico, Opdracht van de Heer. Fresco (detail) 1440-1441. Museo di San Marco, Florence

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen. Lees meer (via kro-ncrv.nl)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 5 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

 • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
 • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Zondag 9 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Er is weer een Goede-Herder-nieuwsbrief verschenen: nummer 2 van 2020

U kunt deze nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw, parochianen die geen internet hebben of om bijvoorbeeld aan uw prikbord te hangen. Wij wensen u veel leesplezier! In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

 • Vastenactiecampagne 2020: Betere hygiene voor medisch centrum in Guinee 
 • Actie Kerkbalans 
 • Bloemengroet Leythenrode
 • Orientatiedag Vronesteyn
 • Vespers in de vastentijd
 • Vieringen De Goede Herder van 2 februari t/m 1 maart 2020

Artikelen voor in de volgende nieuwsbrief kunt u insturen via het bekende mailadres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
De deadline voor artikelen is vrijdag 21 februari 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 28 februari 2020


De Actie Kerkbalans is van start gegaan. U heeft de bekende enveloppen in de brievenbus ontvangen. Wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven bij u opgehaald. Het thema voor de Actie Kerkbalans is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 8 februari is er om 19:00 uur een Eucharistieviering waarin pater Christ van de Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor


Er is weer een Sint-Jan-nieuwsbrief verschenen: nummer 2 van 2020

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

 • Actie Kerkbalans
 • Vrijwilligersavond (21 maart)
 • Oriëntatiedag Vronesteyn
 • Vrijwilligers gevraagd voor Leythenrode
 • Veertigdagentijd in de Dorpskerk

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 2 februari is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


SCRATCHDAG CHRISTOFFELMIS DRUKBEZOCHT

Tijdens de drukbezochte scratchdag op 18 januari in de St. Paulus Bekeringkerk te Capelle aan den IJssel studeerden meer dan 130 deelnemers de nieuwe Christoffelmis in onder leiding van Marc Schaap, medewerker kerkmuziek van het bisdom Rotterdam. Op verzoek van de Sint-Gregoriusvereniging componeerde Aad de Kort, organist in de kathedraal van het bisdom Rotterdam, de mis, waarbij hij zich inspireerde op het werk van John Rutter. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)