Lezingen & intenties (22-23 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 22-23 februari 2020, Zevende zondag door het jaar (A): Lev. 19,1-2.17-18 – 1 Kor. 3,16-23. – Mat. 5,38-48

Wij horen aanstaande zondag de bekende zin: oog om oog, tand om tand. In het Oude Testament hanteerde men toen al deze wet van Mozes: ‘Oog om oog en tand om tand’. Maar eigenlijk met een andere invalshoek. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: oog voor oog en tand voor tand.

Het is een oude rechtsregel om buitensporige waarneming in te dammen. We schieten gauw in de emotie en laten dan de emotie mede de straf bepalen. De Schrift behoedt ons hiervoor! Helaas wordt de oorspronkelijke betekenis van het adagium ‘oog om oog, tand om tand’, vergeten.We zijn vaak onze eigen rechter en muren worden opgebouwd tussen mensen. We richten dan elkaar ten gronde, we richten dan de tempel van God ten gronde (zegt Paulus aan de christenen van Korinthe): De cirkel van het kwaad wordt daarbij niet doorbroken.

Nee, zegt Jezus in zijn Bergrede, je moet de duivelse kringloop van het kwaad weten te doorbreken door de liefde. Als je kwaad met goed weet te vergelden, dan schep je iets nieuws. Hij baseert zijn gedachte op de eerste lezing van zondag, hoe Mozes van God de woorden kreeg om tegen zijn mensen te zeggen: ’Mensen, wees heilig, omdat ik uw God heilig ben’.

Het volk van God moet kleur bekennen, zich onderscheiden van andere volken; zich een leefstijl eigen maken, die maakt dat ze wel in de wereld leeft, maar niet van de wereld is. Ook aan christenen wordt gevraagd kleur te bekennen. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 23 februari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Arie Wassenburg. – Rie van der Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn. – Aad Beereboom.
  • Voor Josephine van Galen. – Wim en Frank Pieterse. – Ad Kluiters. – Sacha Lim. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus en Maria Verhoef. – Johanna  Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Tootje en Gerard Gründemann. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Bep en Quirinus Bruines. – Attie Klein.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 23 februari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Kees Overdevest. – Jet Overdevest. – Fritz Gehrmann. – Cors v.d. Bosch. – Jeanne v.d. Bosch van Haaster. – Ton en Carla v.d. Bosch. – Sjanie Waaijer v.d. Bosch. – Jan Hubert–Frauenfelder. – Jan v.d. Krogt. – Arie Marie Kees en To Olsthoorn. – Bert de Jong. – Lena de Jong v.d. Geest. – Thijs Klijn. – Piet de Jong. – Nico van Boheemen. – Jan Ammerlaan. – Irma Ballemans. – Aad v.d. Burg (jaargetijde). – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk.