Mededelingen & nieuws (week 8)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 26 februari is er om 10:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Tijdens de viering kan het askruisje ontvangen worden.

  • Om 19:30 uur is er een eucharistieviering in de Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp. Voorganger is pastoor Broeders. Tijdens de viering kan het askruisje ontvangen worden.

Donderdag 27 februari is er om 19:15 uur de eerste van de zes oecumenische vespervieringen in de Veertigdagentijd. Thema van deze reeks: ‘Dat ik aarde zou bewonen. Lokatie: Dorpskerk, Leiderdorp.

Zondag 1 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er voor de kinderen een vastenproject met een verhaal en knutselen.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand februari (DGH 2020/2) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 29 februari is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand februari (SJ 2020/2) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 1 maart is er om 11.00 uur een woord- en gebedsviering met het waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


LAUDATO SI IN REGIO ZUID

De parochiekernen Sint Petrus, Hartebrug en Lam Gods in Leiden hebben een activiteitenprogramma ontwikkeld in het kader van zorg om de schepping. Lees meer hierover in de onlangs verschenen Laudato Si-krant nr. 5.

VAN OPTOCHT TOT INKEER

De komende dagen beleven vooral de katholieken beneden de grote rivieren (en hier bij ons in Stompwijk) twee uitersten: van Carnaval naar Aswoensdag, van optocht tot inkeer. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)