Huisviering in de Goede Week: Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus.

Buiten is het stil, door de Corona-crisis, maar ook omdat het Goede Vrijdag is.

Ook maken we het stil in onszelf. Wij willen in de stilte van deze middag, avond, bidden en luisteren naar passende muziek. Samen het lijden en sterven van Jezus herdenken en onszelf herkennen in die weg. Hij die voor ons is gestorven.

Denken wij aan al die mensen die heden lijden door het corona-virus, aan de andere zieken, de eenzamen en verlatenen en al de anderen. Denken wij aan onze eigen sterfelijkheid, aan onze eigen levensweg.

Laten wij dit uur zo met Hem en elkaar verbonden zijn.

HOE VIERT U GOEDE VRIJDAG THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een paars kleed; een bijbel opengelegd op Mc. 15,6-15; een kruisbeeld.

Volg de orde van dienst (pdf)

Caravaggio, De geseling van Christus, 1607. Museo di Capodimonte, Napels