Huisviering in de Goede Week: Witte Donderdag

INLEIDING

Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
  
Omdat op deze avond voor heel de christenheid de paasviering begint.

Omdat wij samen met het volk Israël gedenken dat God een God van bevrijding is, die mensen redt uit onderdrukking en ellende.

Omdat wij vanavond gedenken dat Christus op deze avond met zijn leerlingen een maaltijd hield en ons een teken heeft nagelaten van zijn liefde, liefde tot het uiterste toe.

Vanavond worden wij aangeraakt door die liefde, dat is het grootste geschenk dat de Heer heeft gegeven aan Zijn leerlingen, aan Zijn kerk: Zijn tastbare liefde in de eucharistie.

Daarom is deze avond anders dan andere avonden.

Pastoor Walter Broeders


HOE VIERT U WITTE DONDERDAG THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel opengelegd op 1 Kor. 11,23-26; een schaal met een cracker of brood, een glas wijn?

Volg de orde van dienst (pdf)

Juan de Juanes, Het Laatste Avondmaal, c. 1560, Museo del Prado, Madrid