Zeventiende zondag door het jaar (25-26 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 25-26 juli, Zeventiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 3,5.7-12 – Rom. 8,28-30 – Mt. 13,44-52 of 44-46


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (25 juli): Uit dankbaarheid — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (26 juli): Voor de onlangs overleden parochianen: Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie,  Jo Vlasveld — Voor Nel van Diemen-van der Geer, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Tootje en Gerard Gründemann, Ad Kluiters, Arie Wassenburg, Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus en Maria Verhoef, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, overleden zus Greet Boers, Jan van de Ploeg, Piet Dooijenbergh. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius (26 juli): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Jan v.d. Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn, Cees Luiten, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 26 juli gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 2 augustus is er een eucharistieviering waarin pater  pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 1 augustus is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 26 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


DE WERELD VAN ARVO PÄRT

Credits: Eric Marinitsch and Arvo Pärt Centre

In acht afleveringen, telkens op zaterdag, vertelt Piet De Loof op de website van kerknet.be, het Portaal van de katholieke kerk in Vlaanderen, het verhaal van de Estse componist Arvo Pärt: de mens, zijn muziek en zijn spiritualiteit.

De muziek van deze hedendaagse componist is in veel opzichten bijzonder te noemen. Zij is wereldwijd bekend, zeer geliefd, en toch ook duidelijk religieus geïnspireerd. De stijl van Pärts vaak minimale muziek, die hij pas geleidelijk aan ontwikkelde, wordt gekarakteriseerd met het Latijnse woord tintinnabuli: ‘klokjes, belletjes’.

Deze tintinnabuli-techniek, met zijn twee lijnen of lagen, heeft een spirituele lading, zo liet Pärt meermaals weten in interviews: ‘De ene lijn is wie we zijn, de andere lijn is wie ons ondersteunt en voor ons zorgt. […] De melodielijn vertegenwoordigt onze zonden, de andere lijn is de vergeving.’

In een korte video (2:26) demonstreert de Vlaamse musicoloog Jan Christiaens de stijl van Pärt aan de hand van een van zijn beroemdste composities: ‘Für Alina’ (1976).

Bekijk de video (en volg de blogposts op kerknet.be)