Mededelingen & nieuws (22 juli)

HEMEL, HEL EN VAGEVUUR — KORTE CATECHESE (4)

Ludovico Carracci, Een engel bevrijdt de zielen uit het vagevuur. Schilderij, ca. 1610. Vaticaan, Pinacoteca.

In het evangelie van afgelopen zondag (Mt. 13,24-43) liet Jezus zien dat Hij niet voor één gat te vangen te is. Hij denkt niet zwart en niet wit (maar in de kleur van Zijn hart). Gelukkig is er niet alleen maar een hemel en een hel, maar ook een tussenoplossing: het vagevuur. Hoe ziet de hemel en de hel eruit? Waarom het vagevuur en wat kunnen wij doen voor personen in het vagevuur?  Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video


NIEUWSBRIEF SINT JAN

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de zomermaanden (juli en augustus) verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier!


ZOMERNUMMER TUSSENBEIDE VERSCHENEN

Begin juli werd het zomernummer van Tussenbeide gepubliceerd, de informatiekrant van het bisdom Rotterdam. Ook beschikbaar in een digitale versie (PDF).

Lees hierin onder andere over: Kerkelijk leven op anderhalve meter Het woord van God in de liturgie: de Schrift gelezen én gezongen (column van Richard Bot) Duurzaamheidsbeweging in de Sint-Christoffelparochie Een zomer anders dan anders Digitaal collecteren Parochies in coronatijd Aandacht voor nalatenschappen Kort nieuws Personalia Jubilea.