Achttiende zondag door het jaar (1-2 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 1-2 augustus, Achttiende zondag door het jaar (A):  Jes. 55,1-3 – Rom. 8,35.37-39 – Mt. 14,13-21

De teksten van dit weekend gaan over delen. Ik begrijp de leerlingen van Jezus heel goed als ze voor hun gasten willen zorgen in het evangeliestukje van vandaag. En die vijfduizend, dat zijn dan volgens het evangelie alleen nog maar de mannen. Hoeveel het er dus precies waren, daar hebben we het raden naar. In Jezus’ tijd waren enkelen waarschijnlijk enkele dagreizen van huis. Dat maakt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en Jezus alleen maar groter.  Wat doe je met vijf broden en twee vissen als er meer dan vijfduizend mensen met hongerige ogen je aanstaren? Niks. Of toch? Je legt wat je hebt in de handen van Jezus omdat je wil delen met anderen. Toch wordt een eenvoudige oplossing – namelijk ze naar huis sturen – door Jezus weggewuifd.  Hij vindt het, ondanks de massa, de taak van de leerlingen om voor hen te zorgen.

Fluistert het evangelie ons vandaag dat ook niet in óns oor? Als mensen in nood zijn, honger hebben naar zin in het leven, dan moeten we ze niet verder sturen, dan is het aan ons om hen eten te geven.  Het gaat niet zozeer over het materiële brood op deze dag en op deze plek, maar het geestelijke voedsel dat door Jezus wordt geschonken in heel zijn optreden. In het vieren van de eucharistie worden we ook gevoed met Gods woord en vormen we samen een gemeenschap om Jezus heen. Jezus toont de liefde en het erbarmen van de levengevende God. Dat is ook wat Paulus ons leert. In Jezus hebben we Gods liefde leren kennen en niets kan ons nog scheiden van die eeuwige liefde. Margreet Onderwater, gebedsleider


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (1 augustus): Gijsbertus Versteegen, Johanna Versteegen-Vink, Jan Versteegen, Huib en Riet Versteegen-Berg, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Jan en Corrie van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim.

Parochiekern De Goede Herder (2 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Bert Pieterse, Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie,  Jo Vlasveld — Voor Nel van Diemen-van der Geer, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van Vliet, Ida Bos-Kooter, Rie van der Meer-Montanus, Jan Gordijn, Herman Krowinkel. — Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een vijfentachtigste verjaardag. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius (2 augustus): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Josina v.d. Voort-Verhagen, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 2 augustus gaat pater Adri Kortekaas O.S.B. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 9 augustus is er een eucharistieviering waarin pater Thijs Moons O.F.M. voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 8 augustus is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 9 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Wessel voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer inforImatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


BOEKENNIEUWS ABDIJ EGMOND

In de abdijwinkel van het benedictijnerklooster te Egmond worden niet alleen zelfgemaakte producten en liturgica verkocht; er is ook een groot assortiment boeken over theologie, filosofie, kunst en poëzie.

Wie op zoek is naar leestips voor de vakantieperiode zie de beredeneerde maandlijsten met nieuwe aanwinsten.