Negentiende zondag door het jaar (8-9 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 8-9 augustus, negentiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 19,9a.11-13a – Rom. 9,1-5 – Mt. 14,22-33

God laat zich zien in de verborgenheid van de stille ontmoeting. Dat is waar wij in de lezingen van dit weekend op gewezen worden. Niet met veel geraas en veel tamtam, laat God zich zien. Maar juist in een stil moment. In een zacht briesje, in de kleine dingen die het doen.

In de eerste lezing komen we Elia tegen. Hij is op de vlucht en zit moedeloos in de woestijn, en dan komt hij God tegen. En God laat zich zien, horen we in de lezing. Niet in het geweld van een storm, een aardbeving, of een vreselijke brand. Maar God liet merken dat Hij er was door het suizen van een zachte bries. In stilte en zachtheid kun je God tegenkomen.

God zie je niet van aangezicht tot aangezicht, daarvoor is Hij te groot. Elia bedekt zijn gezicht zelfs met zijn mantel. God laat zich kennen in het voorbijgaan. En het is de ervaring van velen, ook van ons gewone mensen, dat je God altijd op de rug ziet. Dat je achteraf beseft dat je iets beslissends, iets belangrijks hebt meegemaakt. En dat je bijna niet anders kan, dan constateren, dat je op dat moment God bent tegengekomen.

In de evangelielezing komen we Jezus tegen. Hij had even een moment van bezinning nodig. En zijn leerlingen stuurt Hij alvast weg, in een bootje. Je kunt je de verwarring van de leerlingen wel voorstellen, in dat bootje, ’s nachts op een meer bij ruw weer. In zo’n situatie ben je snel je evenwicht en je houvast kwijt. Je voelt je heel klein en kwetsbaar. Paniek ligt op de loer. Machteloos om iets te doen in dat natuurgeweld. En de komst van Jezus maakt de situatie in eerste instantie zo mogelijk nog erger, want ze menen een spook te zien. Doodsbang zijn die mannen. Maar Jezus stelt ze gerust. “Blijf kalm, Ik ben het, wees niet bang!” Met deze woorden laat Jezus weten dat Hij letterlijk en figuurlijk boven de situatie staat.

“Ik ben het, wees niet bang!” Zo klinkt het telkens in de bijbel  waar Gods aanwezigheid een situatie van angst en verwarring ombuigt in vertrouwen en veiligheid. God geeft houvast. In het evangelieverhaal zien we dat Petrus houvast vindt in zijn vertrouwen in Jezus. Het is de hand van Jezus die hem vastgrijpt als hij dreigt te zinken.

We worden vandaag uitgenodigd om ons toe te vertrouwen aan de reddende hand van Jezus, om Gods aanwezigheid te voelen in de kleine dingen. En om ook zelf eens onze hand uit te steken naar een ander die onze hulp kan gebruiken. Daar worden we alleen maar beter van.  Marianne Turk, gebedsleider


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (8 augustus): Simon en Gre van der Salm, Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern De Goede Herder (9 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Bert Pieterse, Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie. — Voor Jo Vlasveld, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Anneke van Rooijen-Slingerland, Arie Wassenburg, Alie Rotteveel, Nel Bruines-Overmeer, Nettie en Vincent Smeets, Aad Beereboom. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius (9 augustus): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 9 augustus gaat pater Thijs Moons O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 16 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 15 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 16 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


SLUITING DREIGT VOOR AMSTERDAMSE SCHUILKERK

Het voortbestaan van het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder loopt ernstig gevaar door het wegvallen van subsidie. Ondanks een positieve beoordeling kan het Amsterdams Fonds voor de Kunst de aangevraagde vierjarige subsidie wegens geldgebrek niet uitkeren.

De schuilkerk bevindt zich in een zeventiende-eeuws grachtenhuis aan de Oude Zijds Voorburgwal in hartje Amsterdam. De welgestelde katholieke koopman Jan Hartman (1619-1668) woonde er met zijn gezin, in de periode dat openbare katholieke vieringen in Nederland officieel verboden waren. De protestanten hadden in 1578 de macht in de stad overgenomen.

Inmiddels is er als particulier initiatief een doneeractie op gang gekomen: ‘Red het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder van de ondergang, en draag bij!’ Lees meer (via kro-ncrv.nl)