26e zondag door het jaar (26-27 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 26-27 september, zesenwintigste zondag door het jaar (A):  Ez. 18,25-28 – Fil. 2,1-11 of 1-5 – Mt. 21,28-32


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (26 september): Voor Sjaan de Jong-Straathof. — Tot zekere intenties.

Parochiekern De Goede Herder (27 september): Voor Jens Kalshoven, die op zondag 20 september het H. Doopsel heeft ontvangen. — Uit dankbaarheid en om zegen over een vader bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers. — Voor de overleden gelovigen Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Tootje en Gerard Gründemann, Vader, moeder en Martin Hendriks, Ad Kluiters, Arie Wassenburg, Kees van Schie, Alie Rotteveel, Siem Heemskerk. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (27 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Jan v.d. Krogt, Annie v.d. Burg-van Veen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap
Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Kees v. Boheemen, Gerard Granneman.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 27 september gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Bezoekers van de zondagviering worden bij het betreden van het kerkgebouw nog steeds geregistreerd. Gelieve in verband hiermee vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 4 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. —

Er is een nieuwe aflevering van de Goede-Herder-nieuwsbrief verschenen, voor de maand oktober: nummer 2020/10 (pdf). Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunt u insturen via het bekende mailadres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 oktober. Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 23 oktober.

Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 3 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

Ook van de Sint-Jan–nieuwsbrief is een nieuwe aflevering verschenen voor de maand oktober: nummer 2020/9 (pdf).

Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 4 oktober is er een eucharistievieri8ng waarin pastoor Walter Broeders. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


1600E STERFDAG VAN KERKVADER HIËRONYMUS

Sint Hiëronymus. Schilderij van Caravaggio, 1605-1606. Collectie Galleria Borghese, Rome

Sint-Hiëronymus van Stridon is een van de vier voornaamste kerkvaders van de Kerk van het Westen. Volgende week wordt zijn 1600ste sterfdag gevierd. De beroemde Bijbelgeleerde en asceet stierf op 30 september 420 in Bethlehem. Lees meer (via kro-ncrv.nl)


DE KERK IS FANTASTISCH

Rik Torfs schreef een nieuw boek, De Kerk is fantastisch. De katholieke kerk is niet altijd mooi. Maar dat weerhoudt de Vlaamse kerkjurist en hoogleraar aan de KU Leuven niet om het instituut zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als gebouw. Als pleisterplaats voor ongelovigen. Als plaats van verrotting. Als oase. Als hospitaal. Als bron van humor. Als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. Acht perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar helemaal te willen vatten. ‘Enkel in de Kerk kun je nog in alle rust onvolmaakt zijn’, aldus Torfs in een interview dat Jozefien van Huffel met hem had voor de website kerknet.nl. Lees meer