2e zondag van de advent (5-6 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 5-6 december 2020, 2e zondag van de advent (B): Jes. 40,1-5.9-11 – 2 Petr. 3,8-14 – Mc. 1,1-8


PASTOOR BROEDERS IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN

Deze zaterdag is er geen zendbrief, omdat pastoor Broeders sinds afgelopen donderdag in het ziekenhuis verblijft wegens een longontsteking en hartklachten.

De gedwongen afwezigheid van Walter Broeders was gisteren aanleiding tot spoedberaad van het pastoraal team van de HH Petrus-en-Paulusparochie. Afgesproken is dat Marlène Falke vanuit het pastoraal team eerst aanspreekbare is voor zaken die pastoor Broeders betreffen.

Verder wordt voor de hele maand december gezocht naar vervanging voor de vieringen waarin Broeders zou voorgaan. Streven is om alle geplande diensten te laten doorgaan. Hierover volgt later meer informatie.

Voor wie pastoor Broeders een kaartje zou willen sturen (bezoek is uiteraard niet mogelijk) is dit het postadres:

W. Broeders / CCU – Leyweg
Haga Ziekenhuis
Postbus 40551
2504 LN Den Haag


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen.

Parochiekern Sint Jan (5 december): Voor Gijsbertus Versteegen, Johanna Versteegen-Vink, Huib en Riet Versteegen-Berg, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Jan van der Salm, Corrie van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim.

Parochiekern De Goede Herder (6 december): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Zwetsloot, Jeanne Nijssen. — Voor Theo Jaspers, Piet Bongers, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van Vliet, Ida Bos-Kooter, Rie van der Meer-Montanus, Jan Gordijn, Nel Bruines-Overmeer, Nettie en Vincent Smeets. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (6 december): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis, dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor Piet van der Arend, Jaap Warmendam, Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Josina van der Voort-Verhagen, Paul Ammerlaan, Nel Verburg-
Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 5 december gaat Margreet Onderwater voor in de woord- en gebedsviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 6 december gaat Thea Epskamp voor in de woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met cantores van het dames- en herenkoor en António Pedrosa op het orgel. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — U kunt zich elke week alleen voor de eerstvolgende viering kunt aanmelden met naam en telefoonnummer. Op vrijdag krijgt u dan bericht of er op zondag plaats voor u is. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Donderdag 10 december: Oecumenische vespers in de adventtijd. Aanvang: 19:15 uur in de Dorpskerk te Leiderdorp. Het thema is dit jaar ‘Toekomst op een kier.’ Voor meer informatie en om op te geven om mee te vieren gaat u naar de website www.pgleiderdorp.nl. — Zondag 13 december is er een viering waarin een vervanger van Walter Broeders zal voorgaan. Met muzikale ondersteuning door zangers van het jongeren-middenkoor. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 12 december is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf), de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 13 december is er een viering waarin een vervanger van pastoor Walter Broeders zal voorgaan. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


OP AFSTAND IS DE NABIJHEID STERKER — COLUMN JOS VAN OORD

Naarmate theoloog Jos van Oord ouder wordt, denk hij vaker aan zijn overleden ouders. ‘Soms kan ik ze intens missen,’ aldus van Oord. ‘En weet je wat me opvalt, dat de afstand in jaren steeds groter wordt, maar de afstand in mijn hart korter. Ze komen steeds meer nabij. De dood is geen muur. Intimiteit blijft. Lees meer (via kro-ncrv.nl)