Mededelingen & nieuws (week 22)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 5 juni is er om 09:30 een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Zondag 9 juni (Hoogfeest van Pinksteren) is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (DGH 2019/5) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 8 juni (vooravond van Pinksteren) is er een eucharistieviering, waarin pater C. van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor Iduna. Aanvang: 19:00 uur.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (SJ 2019/6) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Zondag 9 juni (Hoogfeest van Pinksteren) is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (7)

Op zondag 26 mei 2019 hebben veertien kinderen uit parochiekern De Goede Herder hun Eerste Heilige Communie gedaan. Aan de hand van het thema ‘Samen als een regenboog’ hebben zij zich vanaf december 2018 met grote regelmaat voorbereid op dit bijzondere feest. In een drukbezochte kerk hebben wij dit vanaf 11:30 uur met een leuke en kleurrijke dienst samen mogen vieren. Afonso, Agata, Antoine, Bram, Danique, Elisa, Fabio, Hannah, Jana, Jesse, Levaughn, Louise, Milou & Myomi: namens de werkgroep Eerste Heilige Communie, van harte gefeliciteerd! – René Souillé (foto: buro JP)

Tijdens de viering van Hemelvaart in de Goede Herderkerk (donderdag 30 mei) zong het dames- en herenkoor. Een van de koorleden, Lia Out, is al ruim veertig jaar actief als sopraan. Ook verrichtte zij lange tijd allerlei bestuurstaken. Pastoor Broeders sprak lovende en waarderende woorden en spelde Lia vervolgens de eremedaille in goud van de Gregoriusvereniging op. Na overhandiging van de bijbehorende oorkonde en een prachtig bos bloemen werd de jubilaris toegezongen door alle kerkgangers. Dank je wel en proficiat, Lia!


RONDOM DE KERK

Afgelopen week verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie. In het parochieblad onder meer een bijdrage van Jury Smit over het Heilige-Geesthuis aan de Leidse Hooglandse Kerkgracht, nieuws uit de parochiekernen en het Diaconaal centrum De Bakkerij, de Kinder Hoek, Jongerenverslag en de Liturgiekalender. Klik op de blauwe link hieronder om de PDF-versie van het parochieblad te openen: Rondom de Kerk – nummer 14-6 (mei-juni 2019)


PINKSTERNOVEEN

De Pinksternoveeen, het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen. In de huidige cyclus wordt gebeden om een grotere uitwerking van de Geest. Lees meer in de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)

Ook in ons Groene Hart wordt de Pinksternoveen gebeden, elke dag in een andere kerk. De noveen begon op vrijdag 31 mei in de Petrus-en-Pauluskerk te Aarlanderveen, werd gisteren gehouden in de Sint-Jankersk (Zoeterwoude-Dorp) en eindigt op zaterdag 8 juni in de Johannes-de-Doperkerk in Boskoop. Lees meer (programma)