Lezingen & intenties (8-9 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 8-9 juni, Hoogfeest van Pinksteren: Hand. 2,1-11. – Rom. 8,8-17. – Joh. 14,15-16.23b-26

Op het Hoogfeest van Pinksteren bidden wij om de Heilige Geest. De Heilige Geest herinnert ons aan de woorden van Jezus. In de eerste lezing zien we de kracht van die Geest. Jezus is ten hemel opgevaren en de leerlingen staan er alleen voor! Door de H. Geest  zijn zij geen bangeriken meer, maar verkondigers van Gods grote daden, in liefde!! We hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God, zegt de tweede lezing. Jezus belooft ons in het evangelie een Helper te geven om voor altijd bij ons te blijven. “Die helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik U gezegd hebt”.

Kom, Heilige Geest. We vragen of de Heilige Geest in ons leven wil  komen. Opdat de Geest ons mag veranderen, transformeren, in mensen die leven vanuit de Heilige Geest en daden doen van liefde en vrede!! –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 9 juni, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Riet van Vliet-Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Ans Arts-Meeuwissen. – Richard Groenen.
Voor overleden parochianen Ton van Kempen. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Tootje en Gerard Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 9 juni, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. – Bertus van Vliet en ouders van Vliet-v. Leeuwen. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Piet v.d. Arend. – Jaap Warmerdam. – Familie Turkenburg v.d. Kroft. – Gerardus en Anna van Santen. – Doortje van Oudheusden. – Leen den Hollander. – Maria den Elzen-Zonderop. – Adriana van Oudheusden. – Thea Bennis-Bos. – Theo v.d. Zijden. – Will van Leeuwen. – Theo Groeneweg. –  Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Jetty Noordzij-de Bruin. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot. – Nico v.d. Bosch.