Lezingen & intenties (15-16 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 15-16 juni, Feest van de H. Drieëenheid (C): Spr. 8,22-31. – Rom. 5,1-5. – Joh, 16,12-1

Wie is God? Wij mogen in Hem geloven.  Wij mogen als mensen iets van Gods aanwezigheid in ons leven ervaren:  in het wonder van de Schepping, van het nieuwe leven, van de schoonheid en van de liefde…. Daarbij is voor ons christenen God geen verre, afstandelijke God, maar een nabije God. Een God die wij kunnen voelen in liefde: God is liefde. Als wij die weg van liefde proberen te volgen die Jezus ons is voorgegaan, dan zijn wij mensen naar Gods hart. Zijn voorbeeld volgen met die waarden en normen, maar ook leven in het besef dat God je daarvoor de Geestkracht geeft die je nodig hebt.

Daarom beginnen wij de eucharistie altijd met een trinitarische groet: de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij altijd met u. Daarom blijven wij ook altijd staan. Wij verwelkomen de drie-ene Heer in ons midden, Hem die wij zo nodig hebben. –– Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zaterdag 15 juni, 19:00 uur)
Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. – Thea Bennis-Bos  (Jaargetijde). – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. –  Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. –  Jo Janson- v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg. – Nico v.d. Bosch.

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 16 juni, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Romijn-Goddijn. – Riet van Vliet-Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Ans Arts-Meeuwissen. – Richard Groenen.
Voor Aad en Erwin Duijndam. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Simon Honselaar. – Bep en Joop Vorst.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 16 juni, 11:00 uur)
Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. – Janny Suijten- v. Leeuwen. – Piet Roeling. – Bert de Jong en Lena de Jong-v.d. Geest. – Nico v Boheemen. – Jan Ammerlaan. – Thea Bennis-Bos (Jaargetijde). – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg. – Nico v.d. Bosch.