Drievuldigheidszondag 2019Hoogfeest van het mysterie van de Ene God, die zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 19 juni is er om 09:30 een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 23 juni is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Vanwege het Hoogfeest van het H. Sacrament zal er ook communie worden uitgereikt.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (DGH 2019/5) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 22 juni is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van jongerenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (SJ 2019/6) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 23 juni is er om 11:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (9)

Bij de Laurentiuskerk is een nieuw secretariaat in gebruik genomen. De voordeur en het adres blijven hetzelfde: Dr van Noortstraat 88, Stompwijk. Maar waar je na de voordeur eerst naar links moest, moet je nu naar rechts. Wat frisse verf en een bloemetje maken het helemaal af.


PASTORALE DIENSTVERLENING BISDOM ROTTERDAM

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de Nieuwsbrief Dienen: Nummer 2019/6 (juni)

Lees hierin onder meer over: Werkconferentie ‘Armoede en schulden’. – Antoniusfeest (Den Haag). – Tijdcollecte (doneer tijd!). – Vluchtelingenzondag (20 juni). – Werelddag voor migranten en vluchtelingen (29 september). – Paus Franciscus over Caritas. – MIVA inspiratiedag.

Lees tevens onderstaande nieuwsberichten van de diocesane website:


ABDIJ VAN BERNE DIGITALISEERT ARCHIEF

Psalterium uit de Abdij van Berne, links: kalender (december); rechts psalm 1: Beatus vir (bron: BHIC)

De Abdij van Berne is de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Het norbertijnenconvent is sinds 1857 gevestigd in Heeswijk-Dinther, maar bestaat al bijna negen eeuwen. Het werd in 1134 gesticht in het huidige Bern nabij Heusden. Het kloosterarchief is oud en omvangrijk en dat mag waarlijk bijzonder heten: diverse keren in het verleden moest de gemeenschap onder dwang verhuizen, onder meer tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De materiële verzorging, digitalisering en online beschikbaarstelling (sinds deze week) zijn gerealiseerd door het Brabants Historisch Informatie Centrum, dankzij een subsidie ontvangen via het nationale conserveringsprogramma Metamorfoze. Lees meer (www.katholiek.nl)

Overigens zijn niet alleen honderden archiefstukken gedigitaliseerd, maar ook tientallen oude handschriften, waaronder gebedenboeken, processionalen, psalteria, prekenbundels en collegedictaten (via BHIC)