Lezingen & intenties (22-23 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 22-23 juni, Feest van het H. Sacrament (C): Gen. 14,18-20. – 1 Kor. 11, 23-26. – Luc. 9,11b-17.

Al tweeduizend jaar viert de kerk Eucharistie, de maaltijd van en met de Heer. Paulus schrijft ons: ‘Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, dat Hij brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: “Dit is mijn Lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.” En: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed….”.

Juist in de eucharistie, de Maaltijd des Heren wordt het hele leven van Jezus samengevat en gegeven aan ons bestaan en daarom betekent Christen zijn: het beste van jezelf geven. In dit ene woord is inderdaad het wezen uitgedrukt van wat God begonnen is en van wat de gelovigen behoren voort te zetten. God heeft ons Zijn Zoon gegeven. In de gaven van brood en wijn wordt ons de Zoon gegeven, de blijvende aanwezige in ons midden, opdat ook wij zouden liefhebben, het beste van onszelf kunnen geven.

Christendom is geven. Gevoed door Christus, door Zijn lichaam en Zijn bloed dienen mensen elkaar en anderen om hen te voeden, te sterken, te bemoedigen. Zo brengen wij God eer en dragen wij Hem naar buiten de wereld in. –– Pastoor Walter Broeders


  • Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

INTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 23 juni, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Romijn-Goddijn. – Riet van Vliet-Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Ans Arts-Meeuwissen. – Richard Groenen.
Voor Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Patricia Bruines. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Siem Heemskerk. – Pieter Frijns.
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een verjaardag en om eenheid in de familie.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 23 juni, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. – Pastoor v.d. Plas (jaargetijde). – Annie v.d. Burg-v. Veen. – Janus Verhagen. – Cor v. Oosten. – Aad v. Dijk. – Kees v. Dijk. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. –  Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. –  Jo Janson- v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg. – Nico v.d. Bosch.