Mededelingen & nieuws (week 26)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 3 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 7 juli is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor juli-augustus (DGH 2019/6-7) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 6 juli is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juli (SJ 2019/6) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 7 juli is er om 11:00 uur een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (11)

Afgelopen week nam Antonió Pedrosa, organist van het Goede Herderkoor, deel aan het Internationaal Schnitger Orgelconcours. Deze prestigieuze competitie wordt eens in de twee jaar gehouden in Alkmaar, waar dit keer tien kandidaten de beroemde historische orgels van de Grote Sint-Laurenskerk en de Kapelkerk bespeelden. Een jury koos hen enkele maanden geleden in de voorselectie, waarvoor 45 vakorganisten en vergevorderde orgelstudenten uit 13 landen geanonimiseerde geluidsopnames hadden ingezonden. Op het repertoire stonden composities van o.a. Sweelinck, Buxtehude en Bach. Op zaterdag 22 juni wist Antonió − die sinds drie jaar aan het Conservatorium van Amsterdam studeert – als jongste kandidaat met vijf anderen door te dringen tot de tweede ronde, na uitvoeringen op de twee orgels in de Grote Kerk. Afgelopen dinsdagavond kwam hij op het Müllerorgel in de Kapelkerk (zie foto) net te kort voor de finale, waarin drie kandidaten mochten gaan strijden om de prijzen. Uiteindelijk gaf de jury vrijdagavond de eerste prijs aan Victor Baena de la Torre, vijfdejaars student aan het Amsterdams conservatorium (en op zondagen organist bij het parochiekoor van de Nieuwe Augustinus in Amsterdam-Noord). Op de foto hieronder Antonió (rechts) in de Kapelkerk met orgeldocent Pieter van Dijk en medestudent en latere winnaar Victor.


EEN OP DE VIJF KERKEN HERBESTEMD


In de voormalige Opstandingskerk aan het Steenschuur te Leiden is sinds 2008 een sportschool gevestigd. − Foto: Anton van Daal (2015)

Het dagblad Trouw zocht uit hoeveel kerken in Nederland op dit moment zijn onttrokken aan de eredienst. Van de bijna 6900 kerken hebben inmiddels een kleine 1400 een nieuwe bestemming: ze kregen een culturele of maatschappelijke functie, of werden bijvoorbeeld aangepast tot woning of bedrijfspand. Bij herbestemming zijn katholieken overigens terughoudender dan protestanten. Lees meer (via www.trouw.nl)

Naar verwachting zullen door ontkerkelijking en vergrijzing in de komende jaren opnieuw vele honderden kerkgebouwen leeg komen te staan. De overheid verleent via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed subsidies voor overleg tussen gemeentes en kerkeigenaren om te komen tot een kerkenvisie. Het bisdom Rotterdam benadert de nationale kerkenaanpak vanuit ‘het geloof voorop’. Lees meer

Dat het onderwerp van kerksluiting en (her)bestemming eveneens actueel is bij onze zuiderburen, blijkt uit de onlangs gepubliceerde verklaring van de Belgische bisschoppenconferentie over betekenis en toekomst van het kerkgebouw. Lees meer (via www.kerknet.be)