Lezingen & intenties (6-7 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 6-7 juli, veertiende zondag door het jaar (C): Jes. 66,10-14c – Gal. 6,14-18 – Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9

Jouw levensreis –– Pelgrims die op reis gaan, nemen zo min mogelijk bagage mee. Zij willen zo licht mogelijk reizen. Niet alleen om het gewicht, maar ook om gericht te kunnen zijn op allen die zij ontmoeten. Voor een pelgrim van het leven is de gids het heilig Evangelie en de routebeschrijving de Geest van God. Wie als pelgrim zijn leven wil leven zal de schoonheid in Gods Schepping ontdekken en een plaats vinden tussen de andere mensen. Wie als pelgrim wil leven zal ontdekken: Wat vraagt God van mij?

Als wij als pelgrim door het leven wil gaan zullen wij ons hart mogen openen om in gebed en toewijding te luisteren naar wat de Geest ons ingeeft. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 7 juli, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Attie Klein. – Jeannette van de Laar-van den Heuvel. – Bep Romijn-Goddijn. – Riet van Vliet-Rademaker. – Richard Groenen.
Voor Jan Mooren. – Patricia Bruines. – Ton Choufoer. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Margree van de Kletersteeg. – Rita Pieterse- Zwetsloot. – Trees Nederbiel.
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 85e verjaardag.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 7 juli, 11:00 uur)
Voor overleden armen en weldoeners van de parochie. – Cornelia Maria Luiten-Groenewegen. – Louis Luiten. – Ans Luiten. – Aad v. Dijk. – Kees v. Dijk. – Nico v. Boheemen. – Jan Ammerlaan. – Irma Ballemans. – Arie en Rika v. Santen-Verhagen. – Gerardus en Anna v. Santen. – Thea Bennis- Bos. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v. d. Bosch.